- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Vyriausybė pritarė 2010 m. „Sodros“ biudžeto projektui

Prognozuojama, kad 2010 m. „Sodros“ biudžetas gaus beveik 10,4 mlrd. Lt pajamų, tai yra 5,2 proc. mažiau nei 2009 m. 2010 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis, nuo kurio skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, mažės 8,7 proc. ir bus 1 642 Lt. Fondo pajamos 2010 m. apskaičiuotos numatant, kad draudėjų įmokos bus padidintos 1 proc. punktu (iki 32 proc.), siekiant išmokėti nedarbo socialinio draudimo išmokas. Taip pat 1 proc. punktu būtų padidintos apdraustųjų socialinio draudimo įmokos motinystės ir tėvystės socialinio draudimo išmokoms. Lyginant su 2009 m. patvirtintais tarifais, keičiasi įmokų tarifai atskiroms draudimo rūšims: – nedarbo socialiniam draudimui vietoj 1 proc. siūloma nustatyti 2,1 proc. įmokos tarifą; – ligos ir motinystės socialiniam draudimui prie darbdavio mokamų 3,4 proc. prisidės apdraustojo 1 proc. Tad šiai draudimo rūšiai bendras tarifas būtų 4,4 proc.; – atsižvelgiant į tai, kad išmokas dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių kelyje į darbą ar iš darbo, numatoma mokėti iš ligos ir motinystės socialinio draudimo lėšų, siūloma sumažinti nuo 0,3 iki 0,2 procento įmokos tarifą. Į pensijų kaupimo fondus bus pervedamos 2 proc. dydžio įmokos ir visą jų dydį (350 mln. Lt) numatoma kompensuoti iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų. „Sodros“ biudžeto išlaidos 2010 m. sieks 12,7 mlrd. Lt ir bus 7 proc., arba 959,6 mln. Lt mažesnės nei 2009 m. Beveik 60 proc. visų išlaidų sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms. Joms numatyta skirti 7,6 mlrd. Lt. Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpoms numatoma panaudoti 1,6 mlrd. Lt, arba 12,7 proc. visų išlaidų. Šios draudimo rūšies išlaidos dėl mažėjančio šalies darbo užmokesčio bei numatomų priimti įstatymų pataisų bus 500,4 mln. arba beveik 24 proc. mažesnės nei 2009 m. Nedarbo socialiniam draudimui, įvertinus padidintą 1 proc. įmokos tarifą, numatoma pervesti 489,7 mln. Lt, arba 232,5 mln. Lt (90,4 proc.) daugiau nei 2009 m. Išlaidos nedarbo socialiniam draudimui sudarys 3,9 proc. visų išlaidų. Išlaidos nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui bus 43,7 mln. Lt. Tai sudarys 0,3 proc. visų išlaidų. Šios išlaidos būtų 25,6 proc., arba 15 mln. Lt mažesnės nei 2009 m. Į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą prognozuojama pervesti 2 mlrd. 15 mln. Lt, arba 3,1 proc. mažiau nei 2009 m. Tai sudarys beveik 16 proc. visų išlaidų. Pensijų fondams priskaičiuojama socialinio pensijų draudimo įmokų suma bus 350 mln. Lt. Tai sudarys 2,8 proc. visų išlaidų.

Šaltinis: Vyriausybė 2009-10-15