- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Susigrąžinti PVM jau galima ir elektroniniu būdu

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad jau galima elektroniniu būdu susigrąžinti kitose ES valstybėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį. Mokesčių mokėtojai jau gali pateikti elektroninius prašymus per VMI portalą, o prašymo perdavimu kitų ES valstybių narių mokesčių administratoriams pasirūpins institucijos specialistai. Tobulinant VMI naudojamą ITIS-EU sistemą, VMI sukūrė PVM grąžinimo elektroninę paslaugą, kuria naudojantis Lietuvos PVM mokėtojai prašymus gali pateikti elektroniniu būdu. Apsilankę interneto svetainėje www.vmi.lt ir atsidarę skyrelį „PVM grąžinimas ES šalyse“, PVM mokėtojai gali pateikti prašymus, naudodamiesi VMI prie FM Elektronine prašymų registravimo informacine sistema (EPRIS), o toliau prašymai elektroniniu būdu bus perduodami visų ES šalių mokesčių administratoriams. „Nuo šiol palengvės PVM susigražinimo ES valstybėse procedūra visiems PVM mokėtojams – tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Sistemos naudotojams pakaks elektroniniu būdu pateikti prašymą, o prašymo perdavimu kitai ES valstybei pasirūpins mokesčių inspekcijos specialistai. Iki šiol mokesčių mokėtojai, siekdami susigrąžinti kitoje ES šalyje sumokėtą PVM, turėjo pateikti popierinius prašymus tų ES šalių mokesčių administratoriams, iš kurių norėjo susigrąžinti PVM“, – sako Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko pavaduotojas Gediminas Vyšniauskis. Prie EPRIS sistemos iš VMI interneto svetainės galima prisijungti dviem būdais – turint vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį, pasirašius sutartį, suteikia VMI, arba turint prieigą per Elektroninės valdžios portalą. Nuo 2010 m. pradžios, įgyvendinant Europos Komisijos reikalavimus, visos ES šalys turi būti įdiegusios unifikuotą PVM susigrąžinimo „vieno langelio“ programinę priemonę. VMI primena, kad projektas ,,Elektroninio deklaravimo paslaugos plėtros ir pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo Europos Sąjungos šalių mokesčių mokėtojams el. paslaugos sukūrimo projektas“ finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Šaltinis: VMI 2010-01-14