- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

„Sodra“ skiria didelį dėmesį nedarbingumo pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumui

„Sodros“ specialistai per 2010 m. I pusmetį patikrino per 10 tūkst. apdraustųjų asmenų medicininius dokumentus, kurių pagrindu buvo skiriamos ligos pašalpos. Darbingumo patikrinimui buvo iškviesta beveik 18 tūkst. laikinai nedarbingais pripažintų asmenų. 50,7 proc. šių asmenų gydančio gydytojo pripažinti darbingais dar iki gydytojų konsultacinės komisijos posėdžio. Apie 10 proc. pakviestų asmenų darbingais pripažįstami posėdžio metu. Nedelsiant yra reaguojama ir į darbdavių bei kitų institucijų prašymus patikrinti, ar pagrįstai yra išduoti arba tęsti nedarbingumo pažymėjimai jų darbuotojams. Reaguojant į tokius prašymus patikrinta per 200 nedarbingumo pažymėjimų išdavimo atvejų, iš jų apie 35 proc. apdraustųjų asmenų gydytojų buvo pripažinti darbingais dar tikrinimo metu. Dažniausiai darbdaviai prašo atlikti patikrinimą dėl jų darbuotojams išduotų nedarbingumo pažymėjimų pagrįstumo, kai nedarbingumo pažymėjimas jau yra užbaigtas. Tokiais atvejais tikrinimai yra neefektyvūs, nes galima patikrinti tik gydytojų įrašus asmens medicininiuose dokumentuose. „Sodra“ atlieka ir kitus operatyvius patikrinimus – gavus pranešimus apie įtariamai nepagrįstai išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar informaciją apie laikinai nedarbingų asmenų išvykimą į užsienį, studijas (sesiją), atostogas ar pan. Nustačius tokius „ligonius“, ligos pašalpa iš „Sodros“ biudžeto jiems nemokama. Per 2010 m. I pusmetį atlikus patikrinimus bei vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, neišmokėta ligos pašalpų beveik už 250 tūkst. Lt (1,6 tūkst. atvejų, virš 5 tūkst. darbo dienų). Dėl nustatytų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų iš ligos pašalpos gavėjų išieškota virš 4 tūkst. Lt. Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl įvairių pažeidimų išduodant bei tęsiant nedarbingumo pažymėjimus į „Sodros“ biudžetą buvo susigrąžinta apie 61 tūkst. Lt nepagrįstai išmokėtų ligos pašalpų.

Šaltinis: „Sodra“ 2010-07-21