- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Savivaldybėse pažeidimų nemažėja

Valstybės kontrolė nustatė, kad 13 iš 15 audituotų savivaldybių valstybės lėšas ir patikėjimo teise valdomą turtą naudojo netinkamai: ne pagal paskirtį ir pažeidžiant teisės aktų reikalavimus naudojo mokinio krepšelio lėšas ir specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti. Daugiausia ne pagal paskirtį mokinio krepšelio lėšų panaudojo Vilniaus ir Šiaulių miestų bei Vilniaus rajono savivaldybės. Vilniaus miesto savivaldybei neigiama nuomonė pareikšta antrus metus iš eilės. Pažeidimų auditoriai rado ir savivaldybėms įgyvendinant valstybės investicinius projektus. Savivaldybės tinkamai neparengia statybos darbų viešųjų pirkimų dokumentų, valstybės lėšos naudojamos neekonomiškai. Dažniausiai savivaldybės viešųjų pirkimų įstatymą pažeidžia neskaičiuodamos perkamų prekių ir paslaugų vertės, viršydamos nustatytą kainą, pasirinkdamos netinkamus pirkimo būdus, keisdamos pirkimo sąlygas. Sumažėjus statybų darbų kainoms, savivaldybės nesiekė peržiūrėti pasirašytų sutarčių ir sumažinti darbų įkainių. Nustatyta, kad audituotos savivaldybės galėjo sutaupyti apie 300 tūkst. Lt valstybės lėšų. Valstybės kontrolė nuo 2008 m. akcentuoja, kad savivaldybės kasmet prašo daugiau specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų, nei jų reikia tiesioginei paskirčiai, o jų nepanaudojusios – perskirsto ir naudoja savo reikmėms. Valstybės kontrolė ragina panaikinti galimybę perskirstyti tikslinės paskirties lėšas, įpareigojant savivaldybes visas pagal tiesioginę paskirtį nepanaudotas tikslines dotacijas grąžinti į valstybės biudžetą. Tą praėjusiais metais buvo rekomendavęs ir Seimo Audito komitetas. 2009 m. vien audituotos savivaldybės perskirstė per 43 mln. Lt.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2010-11-04