- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Mokesčių specialistai domėsis miško gėrybių perpardavinėtojais, o ne rinkėjais

Alytaus AVMI informuoja, kad daugiau dėmesio skirs įmonėms ir gyventojams, besiverčiantiems grybų ir kitų miško gėrybių supirkimu, perdirbimu ir prekyba, sieks užtikrinti superkamų grybų ir uogų bei jų pardavimo pajamų apskaitymą rinkos kainomis, vykdys neregistruotos veiklos ir mokesčių vengimo prevenciją. „Grybų, uogų supirkimo sezonu mokesčių administratorius didesnį dėmesį skirs įmonėms, vykdančioms grybų ir uogų supirkimo, perdirbimo ir prekybos veiklą, ir gyventojams, supirkinėjantiems miško gėrybes bei parduodantiems jas supirkimo įmonėms. Mokesčių specialistai, stebėdami ir analizuodami šio sektoriaus veiklos rodiklius ir mokesčių mokėjimą, sieks nustatyti rizikingiausius „šešėlinės“ ekonomikos dalyvius. Pirmiausia vertins turimus duomenis, stebės grybų ir uogų supirkimo bei prekybos vietose vykdomą veiklą, analizuos gautą informaciją, įmonių bei gyventojų pranešimus, ir, tik įvertinus visas aplinkybes, rizikingiausiems verslo dalyviams bus pritaikytos kontrolės priemonės“, – teigia Alytaus AVMI viršininko pavaduotojas Romualdas Jučas. Grybautojai, kurie renka ir parduoda pačių surinktas gėrybes, gali būti ramūs – tikrintojai jų netrukdys. Gyventojų pajamos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), neviršijančios 10 tūkst. litų per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Vadinasi, jeigu gyventojo per metus gautos pajamos už paties surinktus grybus, uogas, riešutus bei vaistažoles viršija 10 tūkst. litų, tai 15 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama bus tik nurodytąją sumą viršijanti dalis. „Dažniausiai bandoma prekiauti neįteisinus darbo santykių, netinkamai tvarkoma buhalterinė apskaita, miško gėrybių rinkėjams neišduodami pinigų išmokėjimo kvitai“, – sako Romualdas Jučas. Kiekvienas gyventojas, pardavęs surinktus grybus ar uogas, turėtų supirkėjo paprašyti pinigų išmokėjimo kvito. Pastarąjį dažnas supirkėjas „pamiršta“ atiduoti, o šis dokumentas yra ir gyventojo legaliai uždirbtų pajamų, ir sąžiningai vykdomos veiklos įrodymas.

Šaltinis: VMI 2011-06-22