- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Seimas svarstys Mokesčio už transporto priemones įstatymo projektą

Seimo narys Vitas Matuzas pristatė Mokesčio už transporto priemones įstatymo projektą, kuriuo siekiama nuo 2012 m. apmokestinti dalį automobilių ir motociklų, burines jachtas ir bendrosios aviacijos orlaivius. Siūloma apmokestinti asmenų naudojamus Lietuvoje įregistruotus automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg, kurių vidaus degimo variklio galia yra didesnė arba lygi 150 kilovatų ir nuo kurių pirmo registravimo kurios nors valstybės oficialiame transporto priemonių registre praėjo ne daugiau kaip 120 mėnesių. Projektu taip pat numatoma apmokestinti motociklus, kurių vidaus degimo variklio galia yra didesnė arba lygi 50 kilovatų. Automobiliams būtų taikomas 0,5 lito už vieną kilovatą vidaus degimo variklio galios mokesčio tarifas per kalendorinį mėnesį, motociklams – 0,5 lito už vieną kilovatą vidaus degimo variklio galios mokesčio tarifas per kalendorinį mėnesį, bendrosios aviacijos orlaiviams – 0,3 lito už vieną maksimalios kilimo masės kilogramą mokesčio tarifas už kalendorinį mėnesį, burinėms jachtoms – 30 litų už burinės jachtos gabaritinio ilgio metrą per kalendorinį mėnesį, jei jos ilgis viršija 10 gabaritinių ilgio metrų ir, jei ji nėra skirta ūkinės komercinės veiklos pajamoms uždirbti. Mokesčiu būtų neapmokestinami automobiliai, kurie priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms, automobiliai, pažymėti diplomatiniais valstybinio numerio ženklais, profesionalaus sporto veikloje naudojamos transporto priemonės, valstybės orlaiviai, savadarbės transporto priemonės, oro balionai. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – gruodžio 20 d.

Šaltinis: Seimas
2011-12-14