„Sodros“ specialistai turi teisę susipažinti su medicininiais dokumentais

„Sodros“ teritorinių skyrių darbuotojai turi teisę gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir pan., t. y. susipažinti su konfidencialia informacija apie pacientą be jo sutikimo tiek ir tik tokia apimtimi, kiek ta informacija yra būtina nedarbingumo kontrolei kiekvienu konkrečiu atveju atlikti. Sutartyse dėl teisės išduoti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus bei elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus „Sodros“ teritorinis skyrius įsipareigoja užtikrinti informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, asmens duomenis teikti, naudoti ir jų apsaugą užtikrinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. „Sodros“ teritoriniai skyriai nuolat kontroliuoja nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumą bei pagrįstumą. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas pagal tam tikrus kriterijus analizuojamas programine įranga, nuolat atliekami patikrinimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei atrenkami laikinai nedarbingais pripažinti asmenys, kurių sveikatos būklė ir darbingumas yra tikrinami asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau – GKK). Per 2011 metų pirmąjį pusmetį darbingumui patikrinti buvo iškviesta per 22 tūkst. asmenų. „Sodrai“ pakvietus laikinai nedarbingais pripažintus asmenis sveikatos būklės ir darbingumui patikrinti į GKK, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai daugiau nei pusę (apie 60 proc.) šių asmenų pripažįsta darbingais dar iki GKK posėdžio (nedarbingumo pažymėjimai nedelsiant užbaigiami), dar apie 5 proc. pakviestų asmenų darbingais pripažįstami posėdžio metu. Per pirmąjį praėjusių metų pusmetį atlikus patikrinimus bei vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, neišmokėta ligos pašalpų daugiau kaip 152 tūkst. litų, dėl nustatytų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų iš ligos pašalpos gavėjų išieškota beveik 6 tūkst. litų. Per pirmąjį 2011 m. pusmetį iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų į „Sodros“ biudžetą buvo susigrąžinta per 11 tūkst. litų nepagrįstai išmokėtų ligos pašalpų.

Šaltinis: „Sodra“