1600 litų „vokelyje“ – direktoriaus skola darbininkui

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) gavo pranešimą VMI pasitikėjimo telefonu 1882 apie vienos Šiaulių statybos ir remonto bendrovės atsiskaitymą su darbuotojais mokant  ne tik oficialų, bet ir neapskaitytą darbo užmokestį. Kartu su FNTT tyrėjais užkluptas bendrovės vadovas, darbininkui atskaičiavęs 1600 litų. Pagal rastą „žiniaraštį“, iš beveik 6 tūkst. litų bendros sumos aštuoniems darbuotojams 4 darbuotojai jau buvo atsiėmę 2,7 tūkst. litų.

Pagal telefonu 1882 gautą pranešimą, bendrovės direktorius turėjo atsiskaityti su darbuotojais viename iš įmonės objektų. Vadovui statybos aikštelėje nepasirodžius, po darbų statybininkai pasuko prie savo automobilių ir išvyko. Pareigūnai – iš paskos, atvyko į bendrovės buveinę, kur prie vieno kabinetų eilėje laukė 7 darbuotojai. Į eilę stoję pareigūnai per durų stiklą matė kabinete sėdinčius 2 darbininkus ir 2 administracijos darbuotojus. Ant direktoriaus stalo gulėjo pinigai. Po kelių minučių direktorius juos padavė vienam iš darbininkų.  Tuomet mokesčių specialistai kartu su FNTT tyrėju ir įėjo į kabinetą.

„Oficialių žiniaraščių nebuvo. Paprašius paaiškinti, kas čia vyksta, sužinojome, kad darbininkas, gavęs 1600 Lt, paėmė kito darbininko, kuris taip pat sėdėjo kabinete, atlyginimą. Pastarasis dėstė, kad iš įmonės direktoriaus pasiskolino 1500 Lt, o direktorius, neva, atidavė skolą pinigus paėmusiam darbininkui, – Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė Zonė Lapienė perteikia situaciją, kaip darbininkai bando gelbėti darbdavį, kuriam gresia atsakomybė. – Turime pagrindo manyti, kad ir įmonė, tvarkanti šios bendrovės buhalterinę apskaitą, puolė gelbėti savo klientą dėl galimai neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo. Nors ir turėjome patikrinimo metu bendrovės biure paimtus atlyginimų išmokėjimo žiniaraščius su darbuotojų parašais, ji po kelių dienų pateikė kitus žiniaraščius. Gavome ir darbuotojų darbo sutartis. Iš visų minimalią algą gaunančių darbininkų, būtent skolintojo, t. y. tuos 1600 litų paėmusio darbininko, mėnesinis darbo užmokestis yra 1500 litų.“

Patikrinimo metu bendrovės biure paimti ne tik atlyginimų išmokėjimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, bet ir  rastas darbo kalendorius, kuriame yra surašyti vardai su pinigų sumomis, darbais, paslaugomis, kontaktais.

Šaltinis: VMI