Lietuvos bankas AB „Linas“ akcininkams skyrė dideles baudas už įstatymo pažeidimus

Lietuvos banko valdyba už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimus kartu veikiantiems AB „Linas“ akcininkams UAB „Rentija“ ir Ramūnui Lenčiauskui skyrė baudas: UAB „Rentija“ – 250 000 Lt, R. Lenčiauskui – 300 000 Lt. Lietuvos banko valdyba įpareigojo UAB „Rentija“ ir R. Lenčiauską Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka nedelsiant pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Linas“ balsavimo teisę suteikiančias akcijas.

Šaltinis: Lietuvos bankas