Dėl VMI viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. VA-62 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“ pakeitimo

VMI viršininko 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. VA-62 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos nurodytu įsakymu patvirtintos Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo į registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo taisyklės. Taisyklėse numatyta, kad Prašymą išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą galima pateikti per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį  „Mano VMI“, taip pat įtvirtinta, kad mokesčių mokėtojas apie registruoto gavėjo įregistravimą ir išregistravimą, duomenų pakeitimą (papildymą), reikalingus pateikti papildomus dokumentus ar duomenis informuojamas per „Mano VMI“. Taisyklėse panaikintos nuostatos, susijusios su VMI informavimu apie Registruoto gavėjo pažymėjimo ir (ar) jo priedo sugadinimą, pametimą ar kitokį praradimą, taip pat nuostatos, susijusios su registruoto gavėjo pažymėjimo dublikato išdavimu, nes registruoto gavėjo duomenis mokesčių mokėtojas gali atsispausdinti prisijungęs prie „Mano VMI“. Šis informacinis pranešimas paskelbtas VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI