Dėl VMI viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo

VMI viršininko 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VA-110 pakeistas VMI viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ 2 punktas, kuriame papildomai nurodoma, kad Taisyklės netaikomos atliekant individualius mokesčių mokėtojo rizikingumo vertinimus bei atliekant automatinį duomenų palyginimą informacinėse sistemose, ir Taisyklių 43 punktas, kuriuo griežčiau reglamentuojamas laikotarpis, per kiek laiko turi būti parengiamas pranešimas, atlikus mokėtojo veiklos kontrolę: „per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį“.

Šaltinis: VMI