AB bankas „Finasta“ nebelaikomas emitentu

Atsižvelgdama į AB banko „Finasta“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti šios įmonės emitentu.

2014 m. gegužės 23 d. bankas išpirko paskutines viešai išplatintas ne nuosavybės vertybinių popierių emisijas ir jų daugiau nebeturi. Banko vertybiniais popieriais taip pat nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose.

Šaltinis: Lietuvos bankas