- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Daugiau nei 100 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti deklaracijas

VMI informuoja, kad pajamų deklaracijų už 2013 m. nepateikę gyventojai sulauks VMI priminimų dėl pasinaudoto per didelio metinio NPD. Deklaracijų už 2013 m. dar nėra pateikę apie 80 tūkst. tai privalėjusių padaryti gyventojų. Mokesčių mokėtojai gali pasitikrinti, užpildę metinę pajamų deklaraciją VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).  EDS vartotojus VMI informuos e. būdu, o kitiems išsiųs tradicinius laiškus. Apskričių VMI ragina gyventojus įvykdyti jau pamirštas 2010 m. prievoles (šie metai yra paskutiniai, kai mokėtojas turi įvykdyti 2010 m. prievoles). Iš viso VMI laukia nepateiktų beveik 140 tūkst. deklaracijų. Dalis mokėtojų jau buvo sulaukę priminimų pateikti pajamų deklaracijas dėl vykdytos individualios veiklos ir pan.   „Neretai pasitaiko, kad gyventojas dirba vienoje darbovietėje, jam čia pritaikomas priklausantis mėnesinis NPD, tačiau tais pačiais metais gyventojas gauna papildomų pajamų, jis įsidarbina dar kitoje darbovietėje arba apskaičiuojamas didesnis NPD, kai darbo užmokestis sumažėja dėl ligos. Todėl per metus darbovietėje jam apskaičiuojamas didesnis NPD, nei priklausantis metinis NPD. „Metinis NPD apskaičiuojamas pagal metines pajamas, didėjant pajamoms, NPD mažėja, todėl gyventojas, pasinaudojęs per dideliu NPD, privalo pateikti pajamų deklaraciją ir sumokėti mokestį“, – primena VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė. VMI rekomenduoja gyventojams peržiūrėti pateiktas ankstesnių metų pažymas, preliminariąsias deklaracijas ir, jei reikia, pateikti deklaracijas bei sumokėti mokesčius. Metinis NPD gali sumažėti dėl kitoje įmonėje (įstaigoje) gautų su darbo santykiais susijusių pajamų ar kitų rūšių taikant 15 proc. tarifą apmokestinamųjų pajamų, dėl išaugusio darbo užmokesčio, vienkartinių premijų, ligos pašalpų, gavus dividendų, autorinį atlyginimą, honorarą, turto nuomos pajamų ir pan. Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą ar iš įregistruotos individualios veiklos (išskyrus gautas vykdant laisvųjų profesijų veiklą), netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamos, išmokos, išmokėtos pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, lygios sumokėtoms įmokoms, į bendrą metinį NPD lemiančią pajamų sumą neįskaitomos. „Gyventojai, net ir gavę vien tik su darbo santykiais susijusių pajamų, kasmet turėtų pasitikslinti, ar jiems neatsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas, perskaičiuoti metinį NPD ir papildomai sumokėti pajamų mokestį vien dėl įmonėse (įstaigose) kalendoriniais metais taikyto NPD“, – teigia V. Vildžiūnaitė. VMI primena, kad laiku nepateikus pajamų mokesčio deklaracijos ir nesumokėjus priklausančių mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną yra skaičiuojami 0,03 proc. delspinigiai.

Šaltinis: VMI