- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Lietuvos banko pozicija dėl palūkanų skaičiavimo kredito sutartyse su klientais

Lietuvos banko nuomone, vertinant su klientais sudarytas kreditų sutartis, kuriose kreditoriui mokamos palūkanos yra kintamos ir jų skaičiavimas yra susietas su kintamu dydžiu (pvz., EURIBOR), pirmiausia būtina atsižvelgti į konkrečios sutarties sąlygas ir joje numatytą palūkanų apskaičiavimo būdą.

Jei sutartyje numatytas palūkanų apskaičiavimo būdas leidžia aiškiai spręsti, kad, pasikeitus kintamosioms palūkanoms, atitinkamai keičiamas bendrų mokėtinų palūkanų dydis, tai taip ir turėtų būti elgiamasi sutartyje sutartu būdu.

Pavyzdžiui, jei sutartyje aiškiai įtvirtinta, kad bendros kliento mokėtinos palūkanos apskaičiuojamos kaip fiksuotos maržos ir kintamo dydžio (pvz., EURIBOR) matematinė suma ir perskaičiavimo metu pastarasis kintamas dydis yra neigiamas, bendros mokėtinos palūkanos turėtų sumažėti tuo neigiamu dydžiu.

Šaltinis: Lietuvos bankas