- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Patvirtintas UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2014 m. pelno paskirstymo ataskaitą.

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ grynasis 2014 finansinių metų pelnas sudaro 1 149 487 Eur (3 968 950 Lt), 2013 m. – 55 016 Eur (189 960 Lt).

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2014 m. gavo 14 008 358 Eur (48 368 057 Lt) pardavimo pajamų, 2013 m. – 5 167 782 Eur (17 843 318 Lt).

Valstybei UAB „Lietuvos monetų kalykla“ skyrė 1 022 494 Eur (3 530 467 Lt) dividendų.

Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliko UAB ,,Provisus“.

Šaltinis: Lietuvos bankas