Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl naujo TFAS „Nuoma“

Iki 2015 metų pabaigos Tarptautinių apskaitos standartų valdyba numato paskelbti naują nuomos standartą, pagal kurį nuomininkas turės pripažinti turtą ir įsipareigojimus pagal identifikuojamas nuomos sutartis. Manoma, kad pagal naują standartą pripažintos įsipareigojimų sumos gali būti reikšmingos daugeliui įmonių. Todėl kyla klausimų dėl galimos naujo TFAS įtakos. Apklausoje galima dalyvauti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Atsakymus prašome siųsti į Audito ir apskaitos tarnybą elektroniniu paštu k.volodkovic@aat.lt. Tikimės, kad Jūsų atsakymai padės tobulinti tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų projektus.

Šaltinis: AAT