Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo

VMI informuoja, kad 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr.899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimas, kuriuo pakeistas nurodytame nutarime patvirtintų PVM už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš ES teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES teritorijoje, taisyklių 5 punktas. Pakeitimu atsisakyta prievolės PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją pildyti dviem egzemplioriais ir apsiriboti tik vienu, kuris perduodamas užsienio keleiviui. Šis informacinis pranešimas paskelbtas 2015 m. rugpjūčio 11 d. VMI prie FM rašte Nr. (18.2-31-2) RM-17542.

Šaltinis: VMI