- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Lietuva išleido dvi euroobligacijų emisijas ir pasiskolino 1,5 mlrd. eurų

Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. Eurų, išleisdama iš karto dvi (10 ir 20 metų trukmės) euroobligacijų emisijas po 750 mln. Eurų, ir atvertė naują puslapį šalies skolinimosi praktikoje.

„Lietuva didelę sumą ilgam laikotarpiui, leisdama iš karto dvi emisijas, skolinosi pirmą kartą. Tokį sprendimą lėmė investuotojų pasitikėjimas ir mūsų skolos valdymo strategija. Ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgesnį laiką naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis. Žemos palūkanų normos padės pigiau refinansuoti ankstesnę skolą, o atsilaisvinusias lėšas galėsime skirti visuomenės reikmėms“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.  

750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 1,25 proc. metinių palūkanų. Be to, tai didžiausia tokios trukmės vienu platinimu euro rinkoje išleista emisija (iki šiol daugiausia 10-čiai metų vienu kartu buvo pasiskolinta 600 mln. eurų). Euroobligacijos išplatintos 1,366 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,923 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2015 m. spalio 22 d. ir išperkamos 2025 m. spalio 22 d.

750 mln. eurų nominalios vertės 20 metų emisija ypatinga tuo, kad tai pirmoji tokios trukmės euroobligacijų ir antroji tokios trukmės vertybinių popierių emisija per mūsų šalies skolinimosi praktiką. Už ją Lietuva mokės 2,125 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 2,158 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,469 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2015 m. spalio 22 d. ir išperkamos 2035 m. spalio 22 d.

Pasiskolintomis lėšomis užtikrinamas lėšų rezervas 1 mlrd. eurų vertės euroobligacijų emisijai  (už ją mokamos 3,75 proc. metinės palūkanos) išpirkti 2016 m. vasario 10 d. Šiomis lėšomis taip pat bus finansuojamas biudžeto deficitas.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Barclays“, „BNP Paribas“ ir HSBC bankai.

Šaltinis: Finansų ministerija