- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad 2015 m. spalio 27 d. buvo priimtas VMI viršininko įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo” pakeitimo”. Kadangi nuo 2015 m. liepos 1 d. gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 21 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas (iki 2015 m. birželio 30 d. šie gazoliai buvo akcizais neapmokestinami), sąvoka „akcizais neapmokestinami dyzeliniai degalai, skirti tiekti žemės ūkio, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms” pakeista į sąvoką „tiektini gazoliai, kuriems taikoma  Akcizų įstatymo 37 str. 3 dalis“. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratorius, gavęs prašymą įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir (ar) leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, privalo patikrinti, ar yra galimybė atskirose talpyklose laikyti tiektinus gazolius, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 str. 3 dalis. Be to, mokesčių administratorius minėto prašymo gali netenkinti, jeigu sandėlyje, kuriame pageidaujama žymėti ir laikyti pažymėtus tiektinus gazolius, kuriems taikoma  Akcizų įstatymo 37 str. 3 dalis, nėra galimybės šiuos gazolius laikyti atskirose talpyklose.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. spalio 30 drašte Nr. (18.5-31-2)-RM-23397 [1].

Šaltinis: VMI