- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Naujų transporto priemonių savininkai papildys valstybės biudžetą

  Vilniaus AVMI informuoja, kad 2015 m. naujas transporto priemones įsigijusiems fiziniams asmenims parengė 110 pranešimų, informuojančių apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą. Pagal PVM įstatymo nuostatas, fizinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, kitoje ES valstybėje narėje nusipirkęs naują automobilį ar kitą transporto priemonę ir ją atsigabenęs į Lietuvą, į Lietuvos biudžetą turi sumokėti nuo šios transporto priemonės vertės apskaičiuotą pardavimo PVM. Pareiga ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 d. po naujos transporto priemonės įsigijimo apie pirkinį pateikti informaciją VMI tenka pačiam pirkėjui. Jeigu, įvertinus gyventojo pateiktą informaciją, nustatoma, kad PVM mokėti nereikia, VMI apie tai informuoja gyventoją. Tais atvejais, kai naują transporto priemonę įsigijęs fizinis asmuo nepateikia informacijos mokesčių administratoriui, VMI savo iniciatyva apskaičiuoja PVM mokestines prievoles pagal atitinkamas transporto priemones registruojančios institucijos arba iš kitų šalių mokesčių administratorių gautą informaciją: PVM sąskaitą faktūrą, įforminančią naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės. Mokesčių administratorius apskaičiuoja naujos transporto priemonės pardavimo PVM ir apie tai informuoja transporto priemonės savininką. Naują transporto priemonę įsigijęs fizinis asmuo PVM sumoka ten, kur transporto priemonė yra atgabenama. Jeigu gyventojas automobilį, motociklą ar kitą transporto priemonę registruoja ir jį eksploatuoja Lietuvoje, tai ir PVM moka Lietuvai. VMI atkreipia būsimų naujų transporto priemonių pirkėjų dėmesį, kad, įsigyjant naują automobilį, motociklą, mopedą ir pan. kitoje ES valstybėje, pirkėjas turėtų įsitikinti, kad į pardavimo kainą nėra įtrauktas toje valstybėje taikomas PVM, kurio pirkėjas neturi mokėti, jei transporto priemonė bus atgabenta į Lietuvą ir čia naudojama bei registruojama. Tokiu atveju pirkėjas PVM turės mokėti Lietuvoje. Jeigu pirkėjas sumokėjo PVM ir kitoje ES valstybėje, jis turėtų kreiptis į pardavėją dėl sąskaitų patikslinimo ir pinigų grąžinimo. Vilniaus AVMI primena, kad, kai fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės asmenų įsigyja naujas transporto priemones, jis VMI turi pateikti visų tokius įsigijimus įforminančių PVM sąskaitų  faktūrų kopijas, taip pat pranešimus apie kiekvieną įsigytą transporto priemonę. Šiuos duomenis visi Lietuvos gyventojai gali pateikti elektroniniu būdu, prisijungę prie Mano VMI, taip pat tiesiogiai atvykę į AVMI arba išsiųsdami informaciją klasikiniu paštu. Šaltinis: VMI