- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Finansų ministerija pasiūlė, kur investuoti naujojo laikotarpio tarptautinės finansinės paramos lėšas

Finansų ministerija pateikė preliminarius pasiūlymus dėl sričių, į kurias būtų tikslingiausia investuoti naujojo, 2014–2021 metų, laikotarpio Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas.

Minėtu laikotarpiu mūsų šaliai skirta 117 mln. eurų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšų. Finansų ministerija siūlo jas skirti pilietinei visuomenei ugdyti, konkurencingumui stiprinti didinant tyrimais paremtą žinių plėtrą bei inovacijas, taip pat – teisingumo, kultūros ir visuomenės psichinės sveikatos sritims.

Preliminarius pasiūlymus  svarstė ir toliau diskusijas tęs komisija, kurią sudaro Lietuvos valstybės institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Vėliau dėl konkrečių investavimo krypčių tarsis Lietuva (atstovaujama Finansų ministerijos) ir šalys donorės (Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė).

„Tam, kad Lietuvai skirtos 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšos būtų panaudotos efektyviai, įvertinome ankstesnę patirtį, dar daugiau dėmesio skirsime bendradarbiavimui su šalimis donorėmis ir sieksime, kad ši parama papildytų Europos Sąjungos investicijas“, – sakė komisijai pirmininkavusi finansų viceministrė Agnė Bagočiutė.  

Dabartinio, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, laikotarpio projektai bus įgyvendinami iki 2017 m. balandžio pabaigos. Skaičiuojama, kad iš viso bus įgyvendinta daugiau nei 220 projektų, kuriems skirta 84 mln. eurų. Didžiausia lėšų dalis naudojama stiprinti aplinkos apsaugai, kovai su organizuotu nusikalstamumu, teismų kompetencijų stiprinimui, pataisų sistemos Lietuvoje pertvarkai.

Šaltinis: Finansų ministerija