- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i. VAZ

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad pasibaigus Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) elektroninio sąskaitų faktūrų (i .SAF) ir elektroninių važtaraščių (i. VAZ) posistemių bandomosios eksploatacijos laikui vertins, kaip laikomasi prievolės teikti važtaraščių duomenis į i. VAZ. VMI pabrėžia, kad kiekvienas duomenų nepateikimo atvejis bus vertinamas individualiai, analizuojamos visos aplinkybės, dėl kurių važtaraščių duomenys nebuvo pateikti, ir suteikiama galimybė mokesčių mokėtojui trūkumus ištaisyti savanoriškai.

„Šią savaitę kartu su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis pradedame patikras šalies keliuose, kurių metu bus vertinama, ar kroviniai gabenami su važtaraščiais, ar tais atvejais, kurie apibrėžti važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklėse, duomenys pateikti į i. VAZ. Tokių veiksmų imamės vykdydami priežiūros funkciją ir, noriu akcentuoti, neturėdami tikslo bausti mokesčių mokėtojų”, – teigia VMI Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis, pabrėždamas, kad pagrindinis patikrų tikslas yra prevencija.

Kontrolės departamento direktoriaus teigimu, šios patikros leis tiksliau įvertinti, kaip mokesčių mokėtojai vykdo prievolę, kokios priežastys trukdo pateikti duomenis, padės kartu su krovinių gabentojais formuoti patikrų praktiką realiomis sąlygomis, kartu tai galimybė dar kartą priminti apie naująją pareigą tiems, kurie vis dar nepradėjo jos vykdyti. 

Nuo i.VAZ posistemio starto buvo atlikti šie duomenų teikimą palengvinantys patobulinimai:

– pagal juridinio asmens kodą automatiškai iš Mokesčių mokėtojų registro įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas ir jo registracijos adresas, jeigu pervežimo operacijos dalyvis yra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo;

– sudaryta galimybė keisti papildomus laukus, kai važtaraščio būsena yra „Išsiųstas”, pvz., krovinio kiekį;

–  sudaryta galimybė eksportuoti iš i. VAZ važtaraščius keliais formatais (xml, docx, pdf, xlsx);

–  įdiegtos važtaraščių sąrašo piktogramos ir kt.

Šiuo metu į i. VAZ posistemį yra pateikta 4,34 mln. važtaraščių, 12 proc. iš jų elektroniniai. Daugiausia važtaraščių pateikta įkeliant rinkmenas – 57,5 proc., 31,5 proc. – automatiniu būdu,  dar 11 proc. pateikta suvedant duomenis portale.

Šaltinis: VMI