- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Po svarstymo pritarta siūlymui tobulinti viešųjų pirkimų sistemą

Seimas po svarstymo pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo projektui ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams,  kuriais numatoma tobulinti viešųjų pirkimų sistemą.

Viešųjų pirkimų įstatymų projektais įgyvendinamos 2014 m. vasario 26 d. priimtos dvi naujos klasikinio ir komunalinio sektoriaus pirkimų direktyvos (Direktyva 2014/24/ES ir Direktyva 2014/25/ES), kurių nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę.

Svarstymo metu Seimas nepritarė siūlymui panaikinti vidaus sandorių galimybę. Tačiau vidaus sandoris galėtų būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai, perkant viešojo pirkimo būdu, būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Vidaus sandorių sudaryti negalėtų valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų

Šaltinis: LR Seimas