- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl minimalios mėnesinės algos dydžio nuo 2020 m. sausio 1 d.

VMI informuoja, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios  mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 607 Eur (nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 – 555 Eur), minimalus valandinis atlygis (toliau – MVA) – 3,72 Eur (iki pakeitimo  – 3,39 Eur).  Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. liepos 9 d. rašte Nr. (18.18-31-1 E) RM-21108 [1].

Šaltinis: VMI