- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

FNTT kviečia atsiliepti nukentėjusius nuo „SIMPLE FINANCE“ veiklos

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos
prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto UAB „SIMPLE FINANCE“ vertimosi ūkine
finansine veikla bei sukčiavimo. FNTT prašo gyventojų ir juridinių asmenų, sudariusių sutartis dėl
finansinės nuomos (lizingo) su šios bendrovės atstovu ir dėl to nukentėjusių, kreiptis į FNTT Kauno
apygardos valdybą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, UAB „SIMPLE FINANCE“, kuri neturi teisės Lietuvoje teikti
finansinių (įskaitant kreditų suteikimo ir lizingo teikimo) paslaugų, išskyrus kai kredito gavėjas yra
juridinis asmuo, galimai neteisėtai verčiasi finansine veikla. Šiame tyrime taip pat tiriamos
aplinkybės, kad UAB „SIMPLE FINANCE“ galėjo klaidinti vartotojus ir sukčiauti, apgaule
įgydama nekilnojamąjį turtą, automobilius ir pinigines lėšas. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal
Lietuvos banko pareiškimą.
Nuo UAB „SIMPLE FINANCE“ galimai neteisėtos veiklos nukentėję fiziniai ir juridiniai asmenys
prašomi susisiekti su FNTT Kauno apygardos valdyba šiais kontaktais: tel. 8 (37) 324299, el. paštas
dokumentas.kaunas@fntt.lt

Šaltinis: FNTT