- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Paaiškinimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, iš Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų asmenų gavusi pranešimą, informuoja, kad JAV rezidento rezidavimo pažymą (formą 6166) nuo 2021 m. birželio 7 d. pasirašo JAV Iždo departamento Vidaus pajamų tarnybos Filadelfijos klientų aptarnavimo centro direktoriaus pavaduotojas sąskaitų valdymo klausimais Joseph Dianto.

 Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-01-23 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) R-303. [1]

Šaltinis: VMI