- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Teisininkė: keičiasi dienpinigių mokėjimo taisyklės – lieka mažiau vietos interpretacijoms

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja Vyriausybės nutarimo pakeitimas, pagal kurį keičiasi dienpinigių reguliavimas. Skelbiama, kad beveik dvigubai didės dienpinigių dydis, mokamas komandiruočių Lietuvoje metu – nuo 15 iki 28 eurų. Tačiau taisyklė, kad dienpinigiai mokami tik kai komandiruotė Lietuvoje trunka daugiau kaip vieną darbo dieną – lieka galioti. Minėtu Vyriausybės nutarimo pakeitimu buvo pakeistos ir jau nuo birželio 30 d. įsigaliojo kai kurios kitos taisyklės, patikslinančios dienpinigių mokėjimo tvarką, vykstant į užsienį.

Kaip skelbia Valstybinė darbo inspekcija (VDI), aiškindama pakeitimo esmę, kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni nei konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuoti dienpinigiai. „Tai reiškia, kad jei visą darbuotojui nustatytą dienpinigių dydį apmoka renginio organizatorius, darbdavys dienpinigių mokėti nebeprivalo“, – teigia advokatų kontoros „TGS Baltic“ partnerė, Darbo teisės specializacijos grupės vadovė dr. Ieva Povilaitienė.

Advokatė pažymi, kad su tuo pačiu nutarimu buvo priimtos ir kitos svarbios taisyklės, įsigaliojusios jau birželio 30 d. ir patikslinančios dienpinigių mokėjimo tvarką, kuomet komandiruotės metu vykstama į kelias valstybes. „Kaip ir iki šiol, jei per dieną yra vykstama į kelias valstybes, už tai mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis. Tačiau pakeitimu patikslinta, kad dienpinigių vidurkio taisyklė netaikoma, kai į kitą valstybę patenkama per jungiamąjį skrydį arba atvykstama tranzitu kita transporto priemone“, – sako dr. I. Povilaitienė.

Ji priduria, kad dar vienas svarbus nutarimo aspektas – jog nebeliko taisyklės, numačiusios, jog darbuotojui komandiruotės metu aprūpintam maistu, įstaigos vadovo ar įgalioto asmens sprendimu galėjo būti išmokami dienpinigiai iki 100 proc. toje valstybėje nustatyto dydžio.

„Pašalinus šią taisyklę, neliko iki šiol galiojusio dviprasmiško reguliavimo, leidusio aiškinti, kad visiškai maitinimu aprūpintam darbuotojui gali būti mokami ir nulinio dydžio dienpinigiai. Tai reiškia, kad nuo šiol, nepriklausomai nuo to, ar darbuotojui suteikiamas visas maitinimas komandiruotės metu ar ne, jam turi būti mokami įprastinio nustatyto dydžio dienpinigiai, kuriuos gali išmokėti arba darbdavys, arba renginio organizatorius“, – teigia dr. I. Povilaitienė.

Teisininkė išskiria, kad šis pakeitimas ypač aktualus, kai vykstama į, pavyzdžiui, komandos formavimo išvykas visam kolektyvui, kur darbuotojai yra aprūpinami pusryčiais, pietumis ir vakariene. Dabar jau aišku, kad dienpinigiai turi būti mokami ir jų dydis negali būti  mažesnis nei 50 proc. dienpinigių normos, jeigu tokia dienpinigių mažinimo taisyklė yra numatyta kolektyvinėje sutartyje, o tokios nesant – įmonės vidaus teisės akte.

„Panaikinus šią taisyklę nebeliko vietos interpretacijoms, kad jei nutarimas įvardina, jog mokama iki 100 proc. dienpinigių, tai gal ši taisyklė gali būti aiškinama ir kaip leidžianti numatyti 0 proc. dienpinigius. Nuo šiol yra aišku, kad nustatyto dydžio dienpinigiai darbuotojams bet kuriuo atveju vykstant į kitą šalį turi būti mokami“, – pažymi teisininkė.

Dienpinigių mokėjimo tvarka

Dr. I. Povilaitienė teigia, kad priklausomai nuo to, kokią tvarką yra nustatęs darbdavys, darbuotojui už komandiruotes gali būti mokami dienpinigiai nuo 50 iki 100 proc. tam tikroje valstybėje nustatytų dydžių. „Dydžiai turi būti nustatyti kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokios nėra – vidiniu teisės aktu, kartu su objektyviais kriterijais, kurie pagrįstų mažesnį ar didesnį dienpinigių dydį“, – sako dr. I. Povilaitienė.

Anot jos, šis punktas darbdaviui suteikia šiek tiek laisvės spręsti dėl dienpinigių dydžio, tačiau taisyklės, kuriomis vadovaujamasi nustatant dienpinigius konkrečios komandiruotės atveju, turi būti nustatytos iš anksto. „Tai reiškia, kad situacija, kuomet prieš darbuotojui vykstant į komandiruotę tiesiog yra išleidžiamas įsakymas su nurodytu mažesniu dienpinigių dydžiu, tačiau neegzistuoja dienpinigių mažinimo tvarka arba jos neatitinka nurodytas dydis, yra negalima“, – teigia teisininkė.

I. Povilaitienė pažymi, kad dienpinigiai darbuotojui turi būti mokami ir tada, kai į komandiruotę patenka savaitgalis ar švenčių diena. „Dienpinigiai darbuotojui yra mokami už kiekvieną komandiruotėje praleistą dieną, į tai įeina ir išvykimo į paskirties valstybę bei sugrįžimo dienos“, – paaiškina „TGS Baltic“ partnerė.

Ar reikės apmokėti padidintu tarifu už į komandiruotę patekančias savaitgalio ar švenčių dienas, priklauso nuo fakto, ar tuo metu darbuotojas dirbo, ar ne. „Komandiruotė kartais gali trukti ir dvi savaites arba daugiau, ir tokiu būdu apimti poilsio dienos. Jei darbuotojas, būdamas komandiruotėje, darbdavio pavedimu dirbs daugiau nei įprastinė darbo laiko norma arba dirbs savaitgalio metu – jam priklausys padidintas apmokėjimas kaip už  viršvalandinį darbą, darbą švenčių ar poilsio dieną. Taip pat turės būti mokami dienpinigiai, o jei darbuotojas nedirbs ir tomis dienomis ilsėsis – tik dienpinigiai“, – sako dr. I. Povilaitienė.64b90c14bbef1
[1]Dr. I. Povilaitienė