- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 46-1 straipsnio 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. gruodžio 5 d. priimtą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-1 ir 46-1 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2296, parengėme PMĮ 46-1 straipsnio 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus.

Šiuos atnaujintus komentarus galima rasti VMIhttps://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis [1].

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2024-02-01 rašte Nr. R-409 [2].

Šaltinis: VMI