„AAM aktualijų“ ekspresas

Reg­la­men­tuo­ja­ma sritis Žin. Nr. (pub­li­ka­ci­jos Nr.), data Ins­ti­tu­ci­ja, dok. Nr., pa­tvir­ti­ni­mo(pri­ėmi­mo) da­ta „Valstybės žiniose“ publikuoto dokumento pavadinimas Nuorodos, komentarai PRI­VA­TŪS IN­TE­RE­SAI 20 (935)2012 02 14…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.