- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Mintys po forumo

 

2019 m. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atstovauja Lietuvai „Accountancy Europe (AE) renginiuose. 2018 m. Lietuvai atstovavo Lietuvos auditorių rūmai (LAR). AE vienija 51 organizaciją, kurios narių yra apie 1 mln. AE nariai yra ESMA (European Securities Markets Authority), visos didžiojo ketverto audito įmonės. Aktyvus Lietuvos atstovavimas šioje asociacijoje yra labai svarbus dalykas tarptautiniu mastu. AE turi reikšmingą įtaką priimant ES teisės aktus, susijusius su mokesčiais ir apskaita.

2019 m. gegužės 16 d. Briuselyje vykusio tarptautinio forumo pagrindinė tema buvo AE įtaka Europos Parlamento rinkimams. Forume dalyvavo Olandijos, Belgijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Anglijos, Airijos, Rumunijos ir kitų šalių buhalterių bei auditorių asociacijos, institutai. Forumo išvakarėse buvo pristatoma Europos Parlamento rinkimų reikšmė. Forume dalyvavo ir svečiai iš kitų ES organizacijų. Pertraukų metu vyko intensyvios diskusijos, kaip gyvena buhalteriai ir auditoriai, kaip reglamentuojama profesinė veikla ir su kokiomis problemomis susiduriama.

Lietuva pateikė pasiūlymą, kad AE tinklalapyje būtų papildomos nuorodos į AE vienijančių asociacijų narių sąrašus. AE preliminariai pritarė šiam pasiūlymui, kurio tikslas – tarptautiniu mastu skleisti informaciją apie buhalterines ir audito paslaugas teikiančius asmenis. Taip pat siekti, kad ES būtų įsteigta nepriklausoma institucija, kuri teiktų paaiškinimus dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taikymo. Šis klausimas yra gana jautrus ir subtilus, tad derybos gali tęstis ilgai. AE vadovybė nemano, kad reikalinga nepriklausoma TFAS ekspertų grupė, kadangi TFAS yra aiškūs ir didysis audito ketvertas daug aiškina. Mūsų nuomonė, kad, jeigu „Eurolex“ oficialiajame tinklalapyje nurodyti TFAS yra privalomi taikyti ES, turėtų būti ir atitinkama institucija, kuri šiuos standartus aiškintų ar teiktų metodines rekomendacijas, kaip juos teisingai suprasti ar taikyti, atsimušė kaip į sieną. Nors yra pasibaigę kvietimai į AE darbo komitetus, pokalbiuose su AE vadovybe supratau, kad būtų galima prisijungti prie techninio pobūdžio mokesčių ir apskaitos ekspertų komitetų. Norėčiau pakviesti Lietuvos buhalterius, auditorius, visus savo srities profesionalus, kurie moka profesinę anglų kalbą, prisijungti prie šių komitetų veiklos. Manau, kad taip būtų išreikšta galimybė Lietuvos atstovams parodyti savo profesines žinias.

AE forume su kitų šalių buhalterių asociacijų atstovais buvo diskutuojama, iš ko gyvena profesinės asociacijos, kas sudaro jų pajamas – nario mokesčiai ar komercinės veiklos pajamos. Didžiąją dalį Olandijos, Belgijos, Danijos, Suomijos asociacijų pajamų sudaro nario mokestis, kuris priklauso nuo nario vykdomos veiklos ir gali būti nuo 600 iki 1 200 eurų. Dažniausiai asociacijos veikla finansuojama taip: 80 proc. – nario mokestis, 20 proc. – komercinė veikla. Nė vienos šalies asociacija negauna iš valstybės finansavimo, išskyrus ES finansavimą pagal vykdomus mokymų projektus. Kai kuriose šalyse yra įstatymų prievolė buhalteriams tapti asociacijos nariais, kitose jos nėra. Kitas klausimas – ar buhalteriams taikytina kokybės kontrolės sistema? Jei taip, kas už ją moka: nariai ar asociacija? Belgijoje kas keleri metai yra privalomas visų asociacijos narių kokybės kontrolės patikrinimas. Įvertinimas būna keturių spalvų: žalia reiškia, kad su kokybės kontrole viskas gerai, geltona – yra šiek tiek pastabų, raudona ir oranžinė – turi būti atliktas pakartotinis kokybės kontrolės tikrinimas. Už pirmą patikrinimą moka asociacija. Už pakartotinį patikrinimą reikia pačiam nariui sumokėti už tikrintojų darbo laiką pagal nustatytą valandinį įkainį. Kitose šalyse buhalteriams nėra taikoma kokybės kontrolės priežiūros sistema. Pinigų plovimo prevencijos ir BDAR įstatymų bei Reglamento nuostatas visos šalys žino ir taiko.

Koks santykis tarp atitinkamos šalies gyventojų skaičiaus ir buhalterių? Išskyrus Belgiją ir Olandiją, kitose šalyse sudėtinga apskaičiuoti, nes nėra teisinės prievolės visiems buhalteriams tapti asociacijos nariais. Belgijos apskaitos specialistų institute yra apie 17 tūkst. narių, Olandijoje – apie 20 tūkst. narių. Nors Lietuva – maža šalis, tačiau verta dalyvauti renginiuose, kuriuose galime būti matomi ir girdimi, kur galime pademonstruoti savo profesines žinias didelėms valstybėms ir organizacijoms.