- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Didinamas neapmokestinamųjų pajamų minimumas

Didinamas neapmokestinamųjų pajamų minimumas Šiandien Seime priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 20, 27, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymas. Šiuo metu galiojantis neapmokestinamasis pajamų dydis nuo kitų metų sausio 1 d. didinamas nuo 290 iki 320 Lt. Individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai būtų tokie: 1) gyventojams, turintiems ne didesnį kaip 25 proc. darbingumo lygį, senatvės pensininkams, turintiems didelių specialiųjų poreikių lygį, ir asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, bus taikomas 475 Lt; 420 Lt – žmonėms su 30-40 proc. darbingumo lygiu, senatvės pensininkams su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu ir asmenims su vidutiniu neįgalumo lygiu; 2) gyventojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 m., taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose – 475 Lt, o už ketvirtą ir paskesnį vaiką (įvaikį) neapmokestinamasis pajamų dydis bus didinamas 50 Lt; 3) motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena) – 370 Lt, o už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) neapmokestinamasis pajamų dydis bus didinamas 60 Lt; 4) žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams – 365 Lt.
Šaltinis: Seimas