Didinamas NPD


Nuo 2009 m. sausio 1 d. didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis vaikus auginantiems asmenims, asmenims iki 18 metų ir asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis (III grupės invalidams) Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) didinamas šiems asmenims:
– asmenims iki 18 metų – 475 litai per mėnesį (20 str. 2 d. 1 punktas);
– asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir III grupės invalidams) – 370 litų per mėnesį (20 str. 2 d. 3 punktas).
Didinamas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) vaikus auginantiems asmenims
PNPD bus mokamas ne tik už vaikus (įvaikius) iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, bet ir už vaikus (įvaikius), kurie mokosi profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 5 dalis nustato: "Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD):
1) už pirmą vaiką (įvaikį) – 20 procentų pagrindinio NPD;
2) už antrą vaiką (įvaikį) – 50 procentų pagrindinio NPD;
3) už trečią ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 100 procentų pagrindinio NPD."

2008-06-06 Šaltinis: “Valstybės žinios” Nr. 63