Siūloma laikinai sumažinti minimalų pajamų mokestį, mokamą už verslo liudijimą

Seimas po svarstymo pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-1095 (3), kuriuo siūloma sudaryti galimybę savivaldybių taryboms laikinai nustatyti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, sumokamą įsigyjant verslo liudijimą, kuris negalėtų būti mažesnis nei viena minimali mėnesinė alga. Balsavo: už – 81, prieš – 10, susilaikė 23. Jei Seimas priimtų šią pataisą, ji galiotų laikinai – iki 2011 metų gruodžio 31 d.


Šiuo metu galiojančiame įstatyme yra nustatyta, kad už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, kuris negali būti mažesnis už pajamų mokestį, apskaičiuojamą dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų sumai pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Seimas nesutiko atmesti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-442 (2), kuriuo siūloma įvesti diferencijuotą gyventojų pajamų mokestį, priklausantį nuo gyventojų pajamų. Projektas „1. Pajamų mokesčio tarifas yra 15, 20 ir 40 procentų, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip:
1) metinių pajamų daliai, neviršijančiai 24 000 litų, taikomas 15 procentų tarifas;
2) metinių pajamų daliai, viršijančiai 24 000 litų, bet neviršijančiai 120 000 litų, taikomas 20 procentų tarifas;
4) metinių pajamų daliai, viršijančiai 120 000 litų, taikomas 40 procentų tarifas.“
Pagrindinis – Biudžeto ir finansų – komitetas siūlė šį projektą atmesti. Už komiteto išvadą balsavo 51 Seimo narys, prieš – 48, susilaikė 6. Todėl Seimas nutarė paskirti kitą pagrindinį – Ekonomikos, komitetą šiam projektui svarstyti.

Šaltinis: LR Seimas
2010-03-26