Auditorius – ne įmonės prievaizdas, bet jos pagalbininkas

2019 m. prenumeratos vasaros akcijos 500-asis prenumeratorius – audito bendrovė „Audito nauda“, kuri laimėjo išskirtinį prizą – savaitgalį Nidoje dviems. Sužinojusi šią naujieną, UAB „Audito nauda“ direktorė auditorė Ramutė Razmienė nustebo.

„UAB „Audito nauda“ prenumeruoja du „AAM aktualijų“ laikraščio egzempliorius: vieną – Pasvalio skyriui, kitą – Panevėžio skyriui, taip pat ir elektroninę versiją – Kauno skyriui, – teigia bendrovės direktorė Ramutė Razmienė. – Mums patinka, kad laikraštyje išsamiai ir aiškiai pateikiama naujausia informacija, kas pasikeitė, kokios mokesčių, buhalterinės apskaitos ir darbo teisės naujovės, praktinių situacijų analizė ir mokesčių konsultantų išaiškinimai. „AAM aktualijas“ prenumeruojame jau 15 metų.“

UAB „Audito nauda“ teikia audito ir buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, konsultuoja įmones finansų valdymo klausimais, turi „Gazelė 2017“ sertifikatą. Šiandien direktorė Ramutė Razmienė vadovauja jau 20 darbuotojų kolektyvui, kurių amžiaus vidurkis – 30 metų. Pasak Ramutės Razmienės, darbuotojai jauni, išsilavinę, žingeidūs ir nuolat mokosi, stengiasi įgyti naujų žinių, lanko įvairius kvalifikacijos tobulinimo kursus, dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projekte. Kadangi projekte dalyvauja daugiau kaip 15 bendrovės darbuotojų, jiems rengiami specialūs vidaus mokymai įmonėje. „Kol kas mums sekasi rasti reikalingus darbuotojus, pas mus ateina norintys dirbti, tobulėti, siekti profesijos aukštumų, – džiaugiasi Ramutė Razmienė. – Vienas lauke – ne karys, prie įmonės veiklos, plėtros ir paslaugų suteikimo daug prisideda visas jaunas kolektyvas.“

Ponia Ramutė sakė, kad auditore ji tapo 2001 m. gruodžio 7 d. Kaip ir visiems tų metų auditoriams, jos auditoriaus pažymėjimą pasirašė tuometinė finansų ministrė – dabar Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Baigusi vidurinę mokyklą, Ramutė Razmienė nutarė studijuoti tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje žemės ūkio ekonomiką. Baigusi įgijo ekonomisto kvalifikaciją ir pradėjo dirbti vyriausiojo buhalterio pavaduotoja, vėliau – vyriausiąja buhaltere. Buhalterio karjeros pradžia – 1986 m.

Vėliau nutarė tapti auditore ir sėkmingai išlaikė auditoriaus kvalifikacinius egzaminus. Gavusi auditoriaus pažymėjimą, 2002 m. kovo 4 d. įkūrė audito bendrovę „Audito nauda“. Iš pradžių dirbo viena, paskui dviese, vėliau po truputėlį darbuotojų daugėjo. Dirbdama auditore ir vadovaudama audito įmonei, studijavo Mykolo Romerio universitete ir įgijo teisės magistro laipsnį. 2004 m. atidarė bendrovės skyrių Panevėžyje, o 2009 m. – Kaune, kadangi dukra Monika baigė Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete ekonomiką. Dukra taip pat nutarė sekti mamos pėdomis ir tapti auditore. Nors dukra matė, kiek daug dirba mama auditorė, tačiau pasirinko auditoriaus profesiją. Darbas jai labai patinka ir sekasi.

Auditorė Ramutė Razmienė drauge su visa komanda vyksta į audituojamas įmones susitikti su įmonių vadovais, tikrinti dokumentų, stebėti metines inventorizacijas. Po išvykų visi drauge aptaria atliktus darbus, diskutuoja, tariasi. Iš pradžių auditorė siekė pati viską peržiūrėti ir patikrinti, dabar žino, kad visko viena nepadarys, turi dirbti visa komanda. „Lietuvoje yra labai daug profesionalių įmonių vyriausiųjų buhalterių, iš kurių galime ir mes, auditoriai, pasimokyti, kurie daug žino ir nori tobulėti, – sako Ramutė Razmienė. – Nesame sutikę buhalterių, kurie į mus žiūrėtų nepatikliai ar priešiškai. Audituojamų įmonių vadovai ir vyriausieji buhalteriai gali mums bet kada paskambinti, pasitarti ir pasikonsultuoti – už konsultacijas audituojamoms įmonėms nesu išrašiusi papildomos sąskaitos. Mūsų noras – bendrauti, bendradarbiauti ir siekti, kad audituojamų įmonių metinės finansinės ataskaitos būtų teisingai parengtos pagal galiojančius standartus.“ Ramutės Razmienės nuomone, auditorius turi būti komunikabilus, mokėti bendrauti ir sutarti su klientais, jis turi vengti konfliktiškų situacijų ir visada būti geros nuotaikos. Auditorius į įmonę turi eiti ne kaip prievaizdas, bet kaip pagalbininkas ir tuo pačiu metu likti objektyvus bei nepriklausomas. „Daugeliui įmonių, su kuriomis dirbame, iš tikrųjų reikia ne tik auditoriaus išvados, bet kad viskas būtų kruopščiai patikrinta, – pastebi Ramutė Razmienė. – Dirbame atsakingai, stengiamės įmonės vadovui ir vyriausiajam buhalteriui paaiškinti, audito ataskaitoje ir laiške vadovybei aprašyti audito metu nustatytus netikslumus bei pateikti informaciją, kaip juos ištaisyti.“

Auditorei Ramutei Razmienei darbo visada yra, tačiau lieka laiko ir pomėgiui – gėlių auginimui, sodybos aplinkos tvarkymui, rankdarbiams ir knygų skaitymui. Pasirinkta auditoriaus profesija nenusivylė.

Olita MONTVYDIENĖ

Audito nauda kolektyvas

„Mums sekasi rasti reikalingus darbuotojus, pas mus ateina norintys dirbti, tobulėti, siekti profesijos aukštumų, – džiaugiasi Ramutė Razmienė (centre). – Vienas lauke – ne karys, prie įmonės veiklos, plėtros ir paslaugų suteikimo daug prisideda visas jaunas kolektyvas.“

logo_srtrf