Buhalteriui reikia kantrybės ir noro dirbti

Šiemet „AAM aktualijų“ surengtoje Buhalterių dienoje Karvio dvare dalyvavo dvi kolegės auditorės – Albina Grudzinskienė ir Vitalija Lapinskienė. Pirmą kartą Albiną Grudzinskienę sutikau 1997 m. lapkričio mėnesį, redakcijos pasiųsta į komandiruotę Alytuje, kur ji dirbo Užubalių žemės ūkio bendrovės vyriausiąja buhaltere. Albina Grudzinskienė buvo viena iš tų, kurie 1991 m. kovo 9 d. drauge su kitais 95 žmonėmis pradėjo lankyti LBAA ir Vilniaus universiteto organizuojamus 6 mėnesių auditorių rengimo kursus. Sėkmingai išlaikė kompleksinį egzaminą iš buhalterinės apskaitos, audito ir teisės, parašė bei apgynė referatą ir jai 1992 m. spalio 9 d., kaip ir kitiems 26 laimingiesiems, buvo įteiktas auditoriaus atestatas. Prof. Jono Mackevičiaus straipsnis „Kaip buvo rengiami pirmieji Lietuvos auditoriai“ („AAM aktualijų“ Nr. 27) paskatino pasidomėti, kaipgi klostėsi pirmosios auditorės gyvenimas.

Šiuo metu Albina Grudzinskienė dar dirba, ji yra UAB „Auksitis“ vyriausioji buhalterė. Rūpėjo paklausti, kodėl pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, kai mažai kas žinojo, kas yra auditorius ir ką jis veikia, nutarė siekti auditoriaus vardo. Albina Grudzinskienė prisiminė, kad tada visi jautė pakylėjimą, turėjo daug vilčių ir svajonių, norėjo permainų ir naujovių. Dirbdama vyriausiąja buhaltere, buvo žingeidi, norėjo daug žinoti, todėl nuolat vyko į įvairius seminarus ir lankė kursus. Jos paskatinta dukra taip pat pasirinko buhalterio kelią. Tuo metu dukra studijavo Vilniaus universitete buhalterinės apskaitos ir audito specialybę ir Buhalterinės apskaitos ir audito katedroje sužinojo, kad bus rengiami auditorių kursai. Šią žinią pranešė mamai, kuri visada buvo optimistė, niekada nenuleisdavo rankų, todėl nutarė vykti į auditorių rengimo kursus. Kursus baigė, išlaikė egzaminą ir gavo auditoriaus atestatą. Turėjo didelę svajonę – pradėti dirbti auditore, tačiau sušlubavo sveikata. Dirbo vyriausiąja buhaltere, domėjosi audito naujovėmis.

Albina Grudzinskienė prisimena, kaip nelengvai buvo pripažinti pirmieji auditoriai. Tik 1996 m. jai, drauge su kitais egzaminus išlaikiusiais auditoriais, buvo įteiktas atestuoto auditoriaus pažymėjimas. Tapo Lietuvos auditorių rūmų nare, lankė kvalifikacijos kėlimo kursus, nuolat mokėsi ir tobulino žinias. LAR nare buvo iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. Po to savo noru atsisakė auditoriaus vardo ir buvo išbraukta iš auditorių sąrašo.

„Iki šiol tvarkau buhalterinę apskaitą, – sako Albina Grudzinskienė. – Buhaltere tapau atsitiktinai, tačiau pamėgau šį darbą, dirbu visą gyvenimą, buvo visko, įvairių situacijų, tačiau niekada nenuleidau rankų, nesiskundžiau ir nenusivyliau buhalterio profesija. Anksčiau alindavo techninis darbas rankomis, nebuvo kompiuterių ir apskaitos programų, vien didžiąją knygą vartyti būdavo iššūkis. Buhalteriui reikia kantrybės, noro dirbti ir įgyti kuo daugiau įvairių žinių. Turi nuolat domėtis ir analizuoti įstatymus, skaityti profesinę spaudą. Nepatarčiau buhalteriui visą laiką atlikti tik vieną kurią nors operaciją, reikia kuo daugiau sužinoti, domėtis plačiau, išbandyti save įvairioje veikloje. Turi mėgti tvarką, tikslumą ir skaičius. Suskaičiuoji, apibendrini ir žinai, gerėja ar blogėja įmonės rezultatai. Buhalterio darbas nėra lengvas, galbūt todėl iš mano kurso draugų, kurie baigė žemės ūkio buhalterinę apskaitą LŽŪA, mažai kas dirbo pagal specialybę.“

Buhalterio darbas kartais visuomenėje vertinamas kaip sausas, neįdomus. Su tokiu vertinimu Albina Grudzinskienė nesutinka: „Jeigu žmogus mato tik skaičius ir nežiūri giliau, darbas jam atrodo neįdomus. Analizuodamas skaičius, gali matyti, kaip gyvena įmonė, pelninga ar nuostolinga, kokios sąnaudos, koks galutinis rezultatas. Jeigu nesidomėsi, darbas bus nemielas.“

Albina Grudzinskienė toliau domisi apskaitos, mokesčių ir audito naujovėmis, o reikalingos informacijos randa VMI, „Sodros“ tinklalapiuose. Dabar informacijos yra daug, reikia tik gebėti atskirti, kokia informacija patikima. Mama ir dukra buhalterės dažnai bendrauja ir aptaria apskaitos ir mokesčių naujoves, dalinasi patirtimi. Neseniai analizavo ir mokesčių reformos naujoves, kurios įsigalios nuo 2019 m. pradžios. Albinos Grudzinskienės nuomone, darbuotojams nedaug kas pasikeis, kažkiek mažiau mokės socialinio draudimo mokesčių.

Albinos Grudzinskienės laisvalaikis – labai aktyvus: kiekvieną rytą daro mankštą, važinėja su vyru dviračiais, žaidžia tinklinį, skaito grožinę literatūrą. 2004 m. persikėlusi gyventi į Vilnių, gali daug laiko bendrauti su 6 anūkais, kurie taip pat sportuoja, eina stebėti jų varžybų.

Olita MONTVYDIENĖ

Grudzinskiene Albina

„Buhaltere tapau atsitiktinai, tačiau pamėgau šį darbą, dirbu visą gyvenimą, buvo visko, įvairių situacijų, tačiau niekada nenuleidau rankų, nesiskundžiau ir nenusivyliau buhalterio profesija“, – sako Albina Grudzinskienė.

logo_srtrf