Su švente, kolegos!

Gegužės 10-oji  – Lietuvos buhalterių ir auditorių diena

Kai į Lietuvą ateina tikras pavasaris, pražysta pavasario gėlės, Lietuvos buhalteriai ir auditoriai švenčia savo profesijos šventę.

Šį penktadienį  jie, susirinkę draugėn, kalbės apie buhalterio reikalingumą, atsakomybę, šio svarbaus darbo prasmę ir grožį. Nors buhalterio profesija yra labai svarbi, be jo neapsieina nė vieną įmonė ar įstaiga, ši diena pažymėta tik kai kuriuose kalendoriuose. Bet tai netrukdo buhalterinės apskaitos  ir finansų svarbą suprantantiems vadovams tą dieną pagerbti buhalterius, skirti gražius linkėjimus, nuostabių pavasario gėlių,  premijų, sudaryti sąlygas dalyvauti buhalterių organizacijų rengiamose šventėse.

Vieni vadovai pagarbiai buhalterius vadina dešiniąja ranka, kiti – sąžine, treti – darbščiosiomis bitelėmis.

Buhalteriai, būdami ištikimi buhalterių herbo simboliams, siekia, kad apskaita lyg saulė nušviestų įmonių  ūkinę veiklą, išlaikytų priežasčių ir pasekmių pusiausvyrą ir  nė minutę neabejoja apskaitos amžinybe.

Gražius žodžius buhalteriams yra paskyręs mažeikietis buhalteris Antanas Dargenis:  


 „Mes mylim darbą šį ir dirbam iš širdies.

Buhalterio dalia – šventa mums pareiga.

 Svajonių lopšyje užgimusios vilties

Mes liksime tvirti pasirinkta dalia.”

 „AAM aktualijų“ redakcija profesinės šventės proga nuoširdžiai sveikina savo skaitytojus, autorius, visus buhalterių bendruomenės narius ir linki optimizmo,  kūrybinės minties,  pasitikėjimo savo jėgomis, vilties, tikėjimo ateitimi,tvirtybės  šeimos gerovės, meilės ir sveikatos.

R1-05038-030A
Laisvės Linkutės nuotr.