Savaitraščio „AAM aktualijos“ Nr. 8 apžvalga

Kaip parengti aiškinamąjį raštą? Atestuota auditorė Algimanta LASKAUSKIENĖ

Savaitraščio „AAM aktualijos“ Nr. 8 apžvalga

 

“Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose“ spausdinamas Audito ir apskaitos tarnybos specialistės Kristinos Volodkovič straipsnis “Kokį finansinių ataskaitų rinkinį pasirinkti?”

Docentas daktaras Tadas Klimas laikraštyje aptaria jungtinės veiklos ir tikrosios ūkinės bendrijos problematiką ir naudą. Vyriausioji finansininkė Regvita Rintautė “Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose“ nagrinėja įgyvendinamų projektų išlaidų apskaitą. Vidaus auditorių asociacijos prezidentė Žaneta Pisarskienė interviu “Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijoms” teigia, jog Asociacijos siekis – stiprinti vidaus audito nepriklausomumą. “Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose” Valstybinė mokesčių inspekcija atsako skaitytojams, kaip apmokestinami iš užsienio šalių gauti honorarai ir autoriniai atlyginimai. “Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose” taip pat rašoma apie buhalterio atsakomybės ribas, socialinius mokesčius Europoje, vadovų atsakomybę už buhalterinės apskaitos tvarkymą, patariama, kaip parengti aiškinamąjį raštą.

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” – laikraštis Jums. Jame – aktualiausi mokesčių, apskaitos, audito klausimai, patarimai darbo, civilinės teisės klausimais.

DAR NEVĖLU užsiprenumeruoti „AAM aktualijas” 2012 metams!

   

Savaitraščio „AAM aktualijos“ Nr. 8 turinys

   

Teisininko priimamasis Jungtinė veikla ir tikrosios ūkinės bendrijos: problematika ir nauda. Lietuvos problema tai, kad daugelis įstatymų atsiranda be žmonių indėlio, lyg būtų nuleidžiami iš dangaus. Panašiai yra ir jungtinės veiklos, ir tikrųjų ūkinių bendrijų atveju: jos, kaip teisiniai institutai, egzistuoja jau seniai, tačiau kodėl jos yra, niekas praktiškai nežino. Šiuo straipsniu bus bandoma paaiškinti apie šiuos institutus ir jų naudą, kas galėtų šiek tiek pateisinti jų egzistavimą. Advokatas, docentas daktaras Tadas KLIMAS

 

Aktualia tema Kokį finansinių ataskaitų rinkinį pasirinkti? Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui rengiamos finansinės ataskaitos. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatyti du finansinių ataskaitų – finansinių ataskaitų ir sutrumpintų finansinių ataskaitų – rinkiniai. Dažnai kyla klausimas, kokias finansines ataskaitas įmonė turėtų pasirinkti. Verslo apskaitos standartai nenustato kriterijų, pagal kuriuos pasirenkamas finansinių ataskaitų arba sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys. Todėl įmonės, atsižvelgdamos į LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsnyje nustatytus rodiklių dydžius, pačios pasirenka, kokias finansines ataskaitas rengs. VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos Apskaitos standartų padalinio specialistė Kristina VOLODKOVIČ

   

Keliame problemą Ar buhalteris, išeidamas iš darbo, turėtų parengti ir preliminarias ataskaitas, kurių teikimo terminas nesuėjo? Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 4 punkte yra numatyta, kad, pasikeitus ūkio subjekto vadovui, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą. Tokia nuostata praktikoje kelia problemų, nėra griežtai nustatyta, kaip, pasikeitus ūkio subjekto vyriausiajam buhalteriui, privalo būti perduoti apskaitos dokumentai. Olita MONTVYDIENĖ

   
Mūsų interviu Siekis – stiprinti vidaus audito nepriklausomumą. „AAM aktualijų“ interviu su Vidaus auditorių asociacijos prezidente Žaneta PISARSKIENE. Kalbėjosi Olita MONTVYDIENĖ
 
Aiškina Valstybinė mokesčių inspekcija Iš užsienio gautų honorarų ir autorinių atlyginimų apmokestinimas. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių gautų honorarų ir autorinių atlyginimų apmokestinimą pajamų mokesčiu ir šių pajamų dvigubo apmokestinimo naikinimą Lietuvoje.
 
Pinigai Atsargiai: padirbti eurai. Europos centrinis bankas neseniai paskelbė naują informaciją apie eurų banknotų padirbinėjimą. „AAM aktualijų“ inf.
 

Aktualia tema Ką reikia žinoti įmonėms, išmokančioms arba gaunančioms dividendus? (2) Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (679). Straipsnyje toliau aptariamos nuo 2010 ir vėlesnių mokestinių metų išmokamų ir gaunamų dividendų apmokestinimo nuostatos. Pateikiamuose pavyzdžiuose mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Mokesčių specialistė Rasa ŠANTARIENĖ

 

Kolega pataria kolegoms Įgyvendinamų projektų išlaidų apskaita. Lietuvoje veikiančios pelno nesiekiančios organizacijos vykdo įvairius projektus, susijusius su socialinėmis programomis. Projektams įgyvendinti organizacijos gauna Europos Sąjungos paramą iš struktūrinių fondų, specialių fondų ir kitų paramos šaltinių. Straipsnyje aptarsiu svarbiausius iš paramos lėšų finansuojamų projektų išlaidų apskaitos aspektus pelno nesiekiančiose organizacijose. Nacionalinės buhalterių asociacijos narė Regvita RINTAUTĖ

 

„Sodros“ aktualijos 1. EGAS naudojimo taisyklių pakeitimas. Jau keletą metų „Sodra“ vis daugiau paslaugų teikia elektroninėje erdvėje. Didėja šių paslaugų apimtys, daugiau „Sodros“ klientų jomis naudojasi. Įmonės aktyviai teikia informaciją „Sodrai“ tiktai elektroniniu būdu. Įveikus pirmuosius diegimo sunkumus, „Sodros“ klientams ir medikams vis labiau patinka elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai. 2. Pakeistos SAV pranešimų teikimo taisyklės. 3. „Sodra“ pakeitė draudėjų skolos skaičiavimo metodiką. Lilija PALŠMITIENĖ

 
Jūsų pageidavimu Socialiniai mokesčiai Europoje. Daug diskusijų Lietuvoje vyksta dėl socialinių mokesčių bazės, mokesčių dydžio, apmokestinimo visuotinumo. Dažnai teigiama, kad Lietuvos darbdaviai labai apkrauti socialiniais mokesčiais. Kaip yra iš tikrųjų? Romas DIKČIUS
 

Auditoriaus pastabos Nuosavo nuomojamo turto remontas pagal VAS ir PMĮ. Pasitaiko, kad įmonės remontuoja ir pritaiko nuosavą turtą pagal būsimo nuomininko reikalavimus ir tada jam tą turtą išnuomoja. Pagal 12-ąjį VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbai gali pailginti turto naudingo tarnavimo laiką lyginant su naudingo tarnavimo laiku, kuris iki tol buvo naudojamas apskaitoje skaičiuojant nusidėvėjimą, pagerinti jo naudingąsias savybes, t. y. pagerinti tuo turtu gaminamos produkcijos kokybę, padidinti turto našumą, pajėgumą, sumažinti anksčiau įvertintas išlaidas. UAB „Auditėja“ direktorė, atestuota auditorė Birutė PETRAUSKIENĖ

   
„AAM aktualijų“ ekspresas. Parengė Ingrida MINKŠTIMIENĖ
 

Į pagalbą viešojo sektoriaus įstaigų buhalteriams Kaip parengti aiškinamąjį raštą? Artėja metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminai. Buhalterė Monika K. iš Joniškio rajono prašo paaiškinti, kokia informacija turėtų būti atskleista aiškinamajame rašte. Atestuota auditorė Algimanta LASKAUSKIENĖ

 
Temidė Nuo atsakomybės už apgaulingą apskaitos tvarkymą direktorius neišsisuko. Kupiškio rajono apylinkės teismas UAB V direktoriui V. Š., pagal LR baudžiamojo kodekso nuostatas, už apgaulingą apskaitos tvarkymą ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą skyrė 70 MGL (8 750 Lt) baudą. Už tuos pačius nusikaltimus UAB V paskirta bausmė – 100 MGL (12 500 Lt) bauda. Romas DIKČIUS
 
Kalbos kertelė Kada vartojamas nepaisant? Parengė Jolanta NIAURIENĖ
 

Mums rašo Kaip pasirinkti buhalterį? Jauni verslininkai, turintys įmonę, prašė rekomendacijų ir ieškojo buhalterio ne visai darbo savaitei. Tačiau buhalteriui tinkamos darbo vietos pasiūlyti negalėjo dėl paprastos priežasties, nes neturėjo administracinių patalpų, o veiklą plėtojo nuomojamose gamybinėse patalpose. Todėl vienas jų reikalavimų buvo, kad buhalteris būtų pasiekiamas internetu. Iki šiol buhalterio ieškanti įmonė naudojosi buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės paslaugomis. Verslininkai teigė, kad įmonės teikiamomis paslaugomis apskritai buvo patenkinti, bet nutarė turėti savo buhalterį, nes išsiplėtė įmonės veiklos apimtys, padaugėjo mokėjimų, aiškesnė tapo verslo perspektyva. Vida HOLŠANSKIENĖ

 
Nusišypsokime Apie darbus ir darbuotojus… (3) Parengė Jolanta SURGAILĖ