Projektas „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 valstybės gyvavimo metų“

„AAM aktualijos“ 2018 m. vykdo projektą „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 valstybės gyvavimo metų“.

Projektui vykdyti dalinę paramą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (4 tūkst. eurų).

logo_srtrf

Projektas „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 valstybės gyvavimo metų“ supažindins skaitytojus su tarpukario Lietuvos apskaitos ir mokesčių sistema, tarpukario Lietuvos finansininkais, Vasario 16-osios akto signatarais, prisidėjusiais prie valstybės finansų sistemos tobulinimo. Prisiminsime nacionalinės valiutos – lito įvedimą.

 Apžvelgsime sovietinės Lietuvos finansų ir apskaitos mokslo ir praktikos raidą.

Daug vietos skirsime naujos apskaitos, audito ir mokesčių sistemos kūrimui, Lietuvos valiutos atsiradimo ir euro įvedimo klausimams nušviesti. Pristatysime Kovo 11-osios akto signatarus, mokslininkus, dirbusius ir dirbančius apskaitos, mokesčių, audito, bankų sistemos baruose, jų vertingiausius darbus.

Pasakosime apie finansų ir apskaitos lauko pagrindinius veikėjus įmonėje – vyriausiuosius buhalterius, vyriausiuosius finansininkus, finansų direktorius, iškeldami jų kasdienio darbo grožį, svarbą šalies ekonomikos ir finansų sistemai.

Kviečiame Lietuvos mokslininkus ekonomistus, apskaitos ir audito specialistus, šios sistemos kūrėjus ir entuziastus pasidalinti savo prisiminimais, savo indėliu reformuojant apskaitos ir mokesčių sistemas.

„AAM aktualijų“ redakcija


Docentas Jonas Dagys – buhalterinės apskaitos ir statistikos mokslų puoselėtojas

Pirmieji atkurtos Lietuvos revizoriai

Duomenų apsauga: papildoma administracinė našta ir įmonių galvos skausmas

Prof. Alfonsas Žilėnas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buhalterinės apskaitos, finansų ir mokesčių tyrinėtojas

Ką apie buhalterius liudija išlikę metraščiai?

Norėjo būti medike – tapo buhaltere

Apie apskaitą laivininkystėje

Audito vadovė tapo baigiamųjų darbų konkurso laureate

Gyvenimą paskyręs buhalterijai

Buhaltere tapo atsitiktinai

Kazys Sruoga – produkcijos savikainos kalkuliavimo pradininkas

Kokias šventes šventėme 1920-siais?

Buhalterio darbas kasdien džiugina ir įkvepia

Profesorius Petras Šalčius – pirmojo lietuviško buhalterinės apskaitos vadovėlio autorius

Lito „tėvo“ prof. Vlado Jurgučio pastangos šviesti ir lavinti jaunimą

Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas – užmirštas ir nepropaguojamas

Šiek tiek litų istorijos

Ramus gyvenimas finansininkui būtų neįdomus

Geras, patikimas buhalteris įmonėje visada išliks vertybė

Ar žinote, kad…

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (III)

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (II)

Patinka viską daryti pedantiškai ir laiku

Ar žinote, kad… (2)

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (I)

Likimas lėmė tapti buhaltere

Sovietmečio buhalteriai: informacijos teikėjai ar instrukcijų vergai?

Ar žinote, kad… (1)

Buhalteriai yra draugiški žmonės

Tarpukario sąskaitybos terminija ir dabartinis požiūris

400-asis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio prenumeratorius – Kupiškio socialinių paslaugų centras

Atkurtos Lietuvos iškilios asmenybės, ragavusios buhalterio duonos

Buhalteriui reikia kantrybės ir noro dirbti

Įmonių buhalterinė atskaitomybė sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje

Tarpukario ekonomistas ir Finansų ministerijos sekretorius

„Nesu tipiška buhalterė“

Žemės ūkio verslo apskaitos pertvarka, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

Buhalteris… neišmanęs buhalterijos

Auditorius – ne įmonės prievaizdas, bet jos pagalbininkas

Mokesčiai tarpukario Lietuvoje

P. Karvelis – apie Lietuvos atkūrimą

Mokesčių gairės ateičiai

Buhalterijoje rado save

Kaip buvo rengiami pirmieji Lietuvos auditoriai? Kas jie?

Galima „pasikalbėti“ su lito tėvu

Kuo daugiau dirbi, tuo daugiau padarai

Atkurtos Lietuvos krepšininkų pergalių triumfą lydėjo sumanus finansų tvarkymas

Dvarininkas, finansų ministras ir… koncentracijos stovyklos kalinys

Naujas iššūkis – visuomeninė veikla LBAA kolegijoje

Teigiami ir neigiami atkurtos Lietuvos gyventojų šeimų ūkių biudžetų rezultatai

Buhalterė, bet ne rami pelytė

Buhalterinių klaidų ir netikslumų brūzgynas

Gyvenimas mums duotas vienas ir jį reikia praleisti įdomiai

Finansų ministras – žymaus lakūno tėvas

Nauji mokesčių tarifai, nauji ir didesni akcizai, mažiau lengvatų

Žemės ūkio apskaitos praktika Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu

Būsiu vėl buhaltere

Lietuvos ir kaimyninių šalių mokestinė aplinka ir geriausia verslo forma

Atgaivos ir įkvėpimo semiasi tautosakoje ir Baltijos jūroje

Finansinės kontrolės ir sąskaitybos organizavimas atkurtos Lietuvos kariuomenės ūkyje

Finansų ministras – lito tėvas…

Buhalteriai drauge puoselėja gražias tradicijas

Prof. V. Jurgučio įžvalgos apie bankus

Vyriausiasis buhalteris dirba ne vien su popieriais, bet ir su žmonėmis

Prof. Vlado Jurgučio įžvalgos apie pinigus ir bankus

Niekada nepavargsta dirbti su skaičiais

Atsiminimai apie lietuviškosios apskaitos pradininką

Sunkus, atsakingas, daug žinių, kantrybės ir ištvermės reikalaujantis darbas

Savikainos kalkuliavimo ir finansinės atskaitomybės raida prieškario Lietuvos ūkyje

Įgyta praktinė patirtis yra geriausias buhalterio mokytojas

Finansų ministras, iš kurio yra ko pasimokyti

Buhalterija suviliojo ir įtraukė

Produktyvus taikomojo apskaitos mokslo kūrėjas

Muštiniai netapo Lietuvos nacionaliniais pinigais

Aktyvios ukmergiškės įkūrė buhalterių klubą

Apskaitos istorijos liudytojai

Apie Lietuvos pinigų sistemą – iš liudininko lūpų

Signataras Saliamonas Banaitis – spaustuvininkas su buhalterio gyslele

Buhalterės nėra užsidariusios, tylios ir vengiančios bendrauti

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas pirmaisiais tarpukario nepriklausomos Lietuvos metais

Finansinio audito praeitis, dabartis ir perspektyvos

Žemės ūkio apskaitos aukštojo mokslo organizatoriai

Buhalteriui kartais tenka pasakyti savo griežtą “ne”

Žemės ūkio apskaitos ištakos nepriklausomoje Lietuvoje (II)

Žemės ūkio apskaitos ištakos nepriklausomoje Lietuvoje (I)

Nepriklausomybės akto signataras Jonas Vileišis – atkurtos Lietuvos finansų ūkio gaivintojas

Pirmasis finansų ministras