Metinės inventorizacijos viešajame sektoriuje organizavimas ir atlikimas karantino sąlygomis

 Kiekvienais metais viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) turi atlikti turto ir įsipareigojimų metinę inventorizaciją.Nors teisinis inventorizacijos organizavimo ir atlikimo reglamentavimas nepasikeitė, tačiau, esant COVID-19 pandemijai, VSS kyla klausimų, kaip atlikti inventorizaciją, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, kaip ją efektyviai organizuoti …

Dar dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projekto

 2020 m. liepos mėn. buvo paskelbtas Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pakeitimo projektas. Jame BAĮ pavadinimas pakeistas į Finansinės apskaitos įstatymą (FAĮ). „AAM aktualijose“ buvo paskelbta keletas atsiliepimų apie šį projektą (Nr. 30–32), kuriuose dominavo kritinės pastabos dėl FAĮ projektinių nuostatų. Pateiktos …

Vertinimai

Dešinės partijų koalicijos kandidatė į premjero postą Ingrida Šimonytė:„Sunku įsivaizduoti, kaip galima padidinti biudžetą, nedidinant mokesčių.“

Nekilnojamojo turto mokestį reikia sumokėti iki gruodžio 15 d. Daugėja prastovas skelbiančių įmonių. Svarsto dėl paramos nukentėjusioms įmonėms…

Nekilnojamojo turto mokestį reikia sumokėti iki gruodžio 15 d.Iki šių metų gruodžio 15 d. reikia pateikti nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 150 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) deklaracijas ir sumokėti mokestį už 2020 m. NTM deklaracija teikiama e. būdu …

Dėl užsieniečių galimybių dirbti nuotoliniu būdu

 Pastaruoju metu stebima užsieniečių, ypač ne Europos Sąjungos šalių piliečių, įdarbinimo Lietuvos įmonėse didėjimo tendencija. Daug neaiškumų ir klausimų kyla dėl tokių asmenų įdarbinimo ir galimybių dirbti nuotoliniu būdu organizavimo. Apžvelgsime, kaip šis klausimas reglamentuojamas Lietuvos teisėje.Darbo kodekso (DK) 34 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2020-11-25DeklaruotiPridėtinės vertės mokesčio deklaracija (FR0600)MokestisPridėtinės vertės mokestisMokestinis laikotarpis2020-10-01 – 2020-10-31Pateikiama tinkamai užpildyta PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų …

Kaip padėti sau, jei užkluptų COVID-19?

COVID-19 pandemijos metu vis girdime nuolat skambančias abejones: „Kas čia per liga, kam mus gąsdinate mirtimi, jei pacientai jaučia tik lengvus peršalimo simptomus ir gydosi namuose?“Tikrai taip, kiekvienas turime skirtingą imunitetą, tad organizmo sureagavimas į virusą visiems pasireiškia skirtingai – …

Pelno mokesčio įstatyme įtvirtintų lengvatų skirtumai – stambus projektas ir LEZ įmonė (1)

 Šiame straipsnyje toliau atskirai aptarsime Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 58 str. 16 d. 1 ir 2 punktus, reglamentuojančius laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įmonių nustatytas pelno mokesčio lengvatas, atsižvelgiant į laikotarpį, kada įmonė įregistruota kaip LEZ įmonė. IKI 2018-01-01 įregistruotoms įmonėmsNUO 2017-12-31 įregistruotoms …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir (ar) savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2020 m. lapkričio 11 d. Nr. V-586 Vilnius Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos …

Pakeitus Kainodaros taisykles, supaprastinti reikalavimai verslui

Pakeistos Kainodaros taisyklių1 nuostatos, kurios leis mokesčių mokėtojams paprasčiau pagrįsti mažos pridėtinės vertės paslaugų kainas ir nebedokumentuoti kontroliuojamųjų vidinių sandorių. Tarp kitų esminių pakeitimų – patikslinta pelno padalijimo metodo taikymo tvarka, įtvirtintos sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybės, …

Pandemija pristabdė paslaugų brangimą, tačiau ne visų

 Naujausi paskelbti infliacijos rodikliai liudija, kad pandemijos sukeltos ekonominės pasekmės turi įtakos ir kainų raidai. Prasidėjus pandemijai, reikšmingai sulėtėjo kainų augimas, kuris ir toliau buvo nedidelis – spalio mėn. infliacija pagal vartotojų kainų indeksą sudarė 0,7 proc. Tačiau infliacijos struktūroje matyti ryškesnių …

Kodėl prenumeruojate „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijas“?

Šiuo metu vyksta savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ 2021 m. prenumerata. Numatyta, kad 2021 m. „AAM aktualijų“ metiniai prenumeratoriai gaus dovanų. Kas šimtasis prenumeratorius gaus nemokamą elektroninės versijos prenumeratą, o komplekto ir elektroninės versijos prenumeratorius – „AAM aktualijų“ redakcijos prizą. …

Kaleidoskopas

Lapkričio 25 d. – Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena, Šv. Kotryna, Senbernių diena.Sukanka 650 m., kai 1370 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas surengė antrąjį žygį prieš Maskvą.Sukanka 334 m., kai 1686 m. Biržuose įkurtas bendras aludarių, kepėjų, degtindarių ir …

PVM atskaita mišrių sandorių atveju ir jos tikslinimas

 Bendrovė CTT veikia Portugalijos pašto paslaugų rinkoje. Jos sandoriai, susiję su universaliomis pašto paslaugomis, neapmokestinami PVM ir nesuteikia teisės į atskaitą. Kadangi bendrovė CTT taip pat vykdo sandorius, apmokestinamus PVM ir suteikiančius teisę į atskaitą, jai taikomas „mišrus“ apmokestinimas.2007 m. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM23933 2020 11 13LRS Nr. XIII-3346 2020 11 05PVM įstatymo Nr. IX-751 keleto straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo …

Jeigu savivaldybės geriau valdytų nekilnojamąjį turtą, visuomenei būtų didesnė nauda

2019 m. buvo atliktas bendras Valstybės kontrolės bei 55 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų savivaldybių valdomo nekilnojamojo turto auditas. Valstybės kontrolė apibendrino rezultatus ir paskelbė ataskaitą. Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas dėkojo savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms, kurios daug prisidėjo prie …

Beveik šimtmetį trukęs karas Nyderlandams nesutrukdė tapti pasaulio prekybos sostine

Šarūnas SUBATAVIČIUS Seniai pamirštas Nyderlandų nepriklausomybės karas buvo labai svarbus šios šalies istorijai – Brabantas ir Flandrija anuomet buvo turtingiausios Nyderlandų provincijos, o ir pati šalis buvo viena turtingiausių pasaulyje, todėl dėl šių teritorijų kautasi net 80 metų.Nyderlandai anuomet buvo svarbi …

Ar galime įtakoti?

Žodis įtakoti yra tiesioginis vertinys iš rusų kalbos žodžio влиять. Lietuvių kalboje vartojamas abstraktas įtaka, bet iš abstraktų su priesaga -oti veiksmažodžiai nedaromi. Tačiau ar visada nedaromi? Juk yra galia – galioti, miegas – miegoti, nauda – naudoti, nuoma – nuomoti, …