Atidžiau vertins įmones, kurios naudojasi valstybės pagalba, tačiau mokėjo dividendus ir teikė paskolas

Karantino metu nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms teikiama valstybės pagalba. 2021 m. mokestinės pagalbos priemonės nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms yra skirtos jų likvidumui ir veiklos tęstinumui išsaugoti.Analizuodama įtrauktų į 2021 m. nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašą, individualiam vertinimui Valstybinė mokesčių inspekcija …

Inovacijų proveržis ir daugiau laisvių, kuriant verslą

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Seimo pavasario sesijai teikia teisinių iniciatyvų, kuriomis ketinama paspartinti inovacijų ir startuolių ekosistemos plėtrą šalyje. Taip pat teikiami pasiūlymai suteikti daugiau laisvių kuriant verslą – ne tik įteisinti įmonių pavadinimus anglų kalba, bet ir leisti verslą registruoti …

Prasidėjo pajamų deklaravimas

2021 m. kovo 3 d. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) prasidėjo 2020 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimas, kuris tęsis iki gegužės 3 d. Šiemet deklaravimas vyks nuotoliniu būdu, prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) arba paskambinus telefonu 1882. Po gegužės …

Socialines paslaugas pandemijos metu teikiančioms NVO – papildoma parama

Koronaviruso pandemijos valdymui svarbios ne tik koordinuotos valstybės pajėgos, bet ir ypač reikšmingas nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) indėlis. Užtikrinant visuomenei teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugumą, savanorių ir juos telkiančių organizacijų veikimą, valstybės parama yra būtina. …

Darbdavys bankrutuoja ar tapo nemokus. Kas priklauso darbuotojui?

Pandemijai skaudžiai palietus darbo rinką, dalis įmonių bankrotus skelbia pačios ar yra likviduojamos, nes tapo nemokios. Abiem atvejais darbuotojai lieka su daugybe neatsakytų klausimų: ar atgaus jiems priklausantį darbo užmokestį, kokios išmokos priklauso, kur reikia kreiptis. Garantijos, bankrutuojant darbdaviui, priklauso darbuotojams, …

Nuotolinis darbas ir duomenų sauga

 Šiandieninė situacija skatina verslą praktikuoti nuotolinį darbą. Tačiau, siekiant sėkmingai taikyti tokį veiklos modelį, būtina tinkamai sudėlioti ne tik organizacinius procesus, bet ir atkreipti dėmesį į įmonės duomenų apsaugą.Kibernetinio saugumo ekspertai įžvelgia, kad žmogus vis dar yra dažniausia kibernetinio saugumo …

VMI toliau teiks pagalbą verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19

Vyriausybė 2020 m. gruodžio 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 59 iki 2021 m. balandžio 30 d. pratęsė mokestinės pagalbos priemonių taikymą nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms.Atsižvelgdama į karantino nustatytus ūkinės veiklos ribojimus, 2021 m. sausio 6 d. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė …

Artėja pagalba įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas ir apribota kai kurių įmonių veikla. Siekdama įveikti ekstremalią sveikatos situaciją dėl COVID-19 protrūkio, sumažinti galimą neigiamą ribojančių priemonių poveikį vidaus rinkai, …

Įsipareigoja vykdyti tvarią ir atsakingą finansų politiką

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pristatė 18-osios Vyriausybės programą, kurią sudaro 127 puslapiai. Joje akcentuojama 12 svarbių sričių ir užsibrėžiama, kokių tikslų Vyriausybė pasieks iki 2024 m. ir 2030 m.18-osios Vyriausybės finansų politika išdėstyta X skyriuje. Kaip ir kiekviena nauja Vyriausybė, …

Konfidencialumo užtikrinimas įmonėse: kaip pasiruošti, nuotoliniam darbui tampant norma?

 Populiarėjant nuotoliniam darbui, aktualūs tampa konfidencialios informacijos, komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo, interesų konflikto vengimo klausimai. Darbdaviai, siekiantys išvengti žalos ir nesusipratimų, turi pasiruošti, apsibrėžti sąvokas ir iš anksto informuoti darbuotojus.Pirmas žingsnis, siekiant užtikrinti konfidencialumą įmonėje, – apibrėžti, kas yra konfidenciali …

Ir vėl – karantinas

Vyriausybė džiaugėsi, kad Lietuva puikiai susitvarkė su koronaviruso pandemija ir antrojo karantino nereikės. Finansų ministerijos paskelbtoje 9 mėnesių ekonomikos apžvalgoje teigiama, kad ekonomika III ketvirtį augo 3,7 proc., gerėjo pramonės, eksporto rezultatai, didėjo mažmeninės prekybos apimtys, buvo nedidelė infliacija, gerėjo gyventojų …

Duomenų apsaugos pareigūnas: verčia suklupti net pasaulinius verslo banginius

 Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas vienoms organizacijoms yra privalomas, kitoms – neprivalomas, bet galėtų būti naudingas. Pavyzdžiai rodo, kad, kai ši pareigybė – privaloma, net didžiausi pasaulio verslo banginiai retkarčiais suklumpa.Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), duomenų apsaugos pareigūno pareigybė yra …

Nesumažino PVM tarifo turizmo ir apgyvendinimo paslaugoms

Turizmo paslaugoms Lietuvoje taikomas standartinis 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.Iki COVID-19 pandemijos turizmas sparčiai plėtojosi, gyventojai …

Ligonių kasos ir „Sodra“ siunčia svarbią žinią moksleiviams ir studentams apie įmokas

Kad rugsėjis nepateiktų nemalonios staigmenos, mokyklas ir universitetus baigę jaunuoliai turėtų atsiminti kelis svarbius dalykus apie privalomąjį sveikatos draudimą (toliau – PSD). Pabaigus mokslus ir nepradėjus dirbti, gali tekti mokėti PSD įmokas. Ką reikėtų žinoti?Visi abiturientai ir absolventai valstybės lėšomis …

Rekomendacijos dėl žemės po valstybinės reikšmės keliais buhalterinės apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje

(Parengė LR Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas) I skyrius Bendrosios nuostatosRekomendacijų dėl žemės po valstybinės reikšmės keliais buhalterinės apskaitos ir susijusios informacijos pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje (toliau – rekomendacijos) tikslas užtikrinti, kad žemė po valstybinės reikšmės …

Rekomendacijos dėl koronaviruso padariniams mažinti kaupiamų paramos lėšų ir su jomis susijusių ūkinių operacijų apskaitos

(Parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas) I skyrius Bendrosios nuostatosRekomendacijų dėl atskiroje Finansų ministerijos sąskaitoje naujojo koronaviruso (COVID-19) padariniams mažinti kaupiamų paramos lėšų ir su jomis susijusių ūkinių operacijų buhalterinės apskaitos (toliau – rekomendacijos) …

Investicijos, kurios keis ekonomikos DNR

Pramonės įmonių skaitmeninimas ir perorientavimas, naujų investicijų pritraukimas, dirbančiųjų perkvalifikavimas aukštos pridėtinės vertės sritims, biotechnologijos, medicinos paslaugos, atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas – tai tik keletas iš Finansų ministerijos siūlomų ilgalaikių investicijų, kurios po pandemijos padėtų atsitiesti šalies ekonomikai ir ilgainiui …

Dėl išmokos į Užimtumo tarnybą gali kreiptis ir dirbantys su nuomos verslo liudijimais

Ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savarankiškai dirbantiems asmenims valstybė teikia paramą – fiksuoto dydžio išmoką, kuri siekia 257 eurus per mėnesį.Nuo gegužės 8 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymo pataisoms, fiksuotą išmoką už mėnesį gaus dar platesnis ratas savarankiškai dirbančių asmenų – ir …

Prezidentas: laikinam mokesčių sumažinimui ir paramai šeimoms – 500 mln. eurų

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, atsižvelgdamas į neigiamą koronaviruso pandemijos (COVID-19) poveikį šalies ūkiui, teikia teisėkūros pasiūlymus, orientuotus į reikšmingą paramą šeimoms su vaikais ir laikiną mokesčių mažinimą dirbantiesiems.„Dėl prognozuojamo ekonomikos nuosmukio Lietuvai vėl kyla didelio nedarbo ir emigracijos grėsmė. …

Priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“

Nuo 1 iki 9 darbuotojų turinčioms Lietuvos įmonėms (mikroįmonėms) skirta finansinė priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“ padės sušvelninti ­COVID-19 sukeltas neigiamas pasekmes ir leis užtikrinti mikroįmonių likvidumą. Pagal šią priemonę mikroįmonės pretenduos į negrąžinamas subsidijas, kurias galės panaudoti apyvartinėms lėšoms.Priemonės įgyvendinimą administruoja …