Pritarė siūlymui įteisinti galimybę atleisti teatrų ar koncertinių įstaigų vadovus

Seimas po svarstymo pritarė Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio pataisoms, kuriomis siūloma įteisinti galimybes atleisti teatrų ar koncertinių įstaigų vadovus ir apriboti jų kadencijų skaičių. Paaiškėjus, kad nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovas neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimą tokį vadovą atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį. Profesionaliojo scenos meno įstatyme taip pat siūloma nustatyti, kad nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovas galėtų eiti šias pareigas ne daugiau kaip 2  kadencijas iš eilės (šiuo metu  vadovo kadencijų skaičius neribojamas).

Šaltinis: Seimas