Sausio–kovo mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2024 m. sausio–kovo mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) gavo 4 058 mln. eurų arba 5,6 proc. (215,8 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2023 m.  tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 4,6 proc. (142,4 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–kovo mėnesius gauta 3 208,7 mln. eurų ir tai sudaro 22,1 proc. patvirtinto metinio pajamų plano. Planuojamos valstybės biudžeto pajamos 2024 metams – 14 491,7 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 3 044,2 mln. eurų. Tai yra 98,8 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei 2023 metų sausio–kovo mėnesiais.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 1 575,3 mln. eurų pajamų. Tai yra 29,5 mln. eurų (1,8 proc.) mažiau nei 2023 metų sausio–kovo mėnesiais. Mažesnių nei prieš metus pajamų iš PVM priežastis buvo mažesnis deklaruotas mokėtinas PVM už parduotus energinius produktus, tačiau šio veiksnio poveikis ketvirčio pabaigoje silpo. Deklaruota vasario mėnesio PVM prievolė (pagal kurią pajamos gaunamos kovo mėnesį), lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 6,4 proc., kai per 2023 metų gruodžio – 2024 metų sausio mėnesius ši prievolė mažėjo 3,1 proc. 2024 metų kovo mėnesį pajamų iš PVM gauta 20,7 proc. daugiau nei 2023 metais tuo pačiu laikotarpiu (tam įtakos turėjo ir mažesni mokestiniai grąžinimai nei prieš metus), kai 2024 metų sausio–vasario mėnesiais pajamų iš PVM buvo gauta 7,3 proc. mažiau nei 2023 metų sausio–vasario mėnesiais.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 1 205,2 mln. eurų. Tai 93 mln. eurų (8,4 proc.) daugiau nei 2023 metų sausio–kovo mėnesiais. Esminė to priežastis – augęs užimtų gyventojų skaičius bei darbo užmokestis. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo sparčiau nei prieš metus atliekami GPM permokos grąžinimai gyventojams, pateikusiems metines pajamų mokesčio deklaracijas.

Už visas akcizines prekes per šių metų sausio–kovo mėnesius gauta 421,4 mln. eurų pajamų – 30 mln. eurų (7,7 proc.) daugiau nei 2023 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2023 metų gruodį – 2024 metų vasarį, palyginti su 2022 metų gruodžiu – 2023 metų vasariu, augę tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių – alkoholinių gėrimų, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo ir nuo 2024 metų sausio 1 dienos įsigalioję su žaliuoju kursu susiję akcizų pakeitimai energiniams produktams bei padidinti akcizų tarifai tabako ir jam alternatyviems produktams, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta beveik 287,4 mln. eurų, tai yra 6,4 mln. eurų (2,2 proc.) mažiau nei 2023 metais per tą patį laikotarpį. Nors kovo mėnesį, suėjus avansinio pelno mokesčio mokėjimo terminui už 2024 metų pirmąjį ketvirtį, šių įmokų gauta daugiau nei prieš metus, mažesnes pelno mokesčio pajamas lėmė menkesnės įmokos iš netipinio pobūdžio pelno mokesčio prie pajamų šaltinio.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 164,5 mln. eurų, tai yra 43,6 mln. eurų (36,1 proc.) daugiau nei 2023 metų sausio–kovo mėnesiais.

Šaltinis: Finansų ministerija