Mokesčių gairės ateičiai

(iš Planavimo komisijos rezoliucijos (1948)

  1. Lietuvos mokesčių sistemos bazę ateity turės sudaryti tiesioginiai mokesčiai (darbo, verslo, kapitalo, žemės, namų). Svarbiausi pajamų šaltiniai pirmoje atsikūrimo fazėje bus valstybinių įmonių, turtų bei monopolių ir akcizų bei muitų įplaukos.
  2. Pereinamuoju laikotarpiu ypatingą dėmesį teks atkreipti į: a) apyvartos ir palikimo bei turtų perleidimo mokesčių panaudojimą; b) karo naštos išlyginimo mokestį.
  3. Į Lietuvos atstatymą įtraukiami lietuviai išeiviai su jų daugeriopu patyrimu ir kapitalu: a) kviečiant steigti savas įmones atsikuriamojoj Lietuvoj, b) platinant tarp lietuvių išeivių Lietuvos Respublikos garantuotus paskolos lakštus.

Išvados. Numatydami didžiulius Lietuvos sunaikinimus ir mūsų pačių labai kuklius atstatymo finansavimo šaltinius bei labai netikrą tarptautinę pagalbą, turėsime:

1) įjungti visas dvasines bei fizines tautos pajėgas sukelti maksimaliam darbingumui ir išnaudoti visus vietos žaliavų šaltinius;

2) labai taupiai daryti valstybines ir visuomenines išlaidas;

3) labai griežtai kontroliuoti valstybinių bei visuomeninių įstaigų etatus ir jų administracines išlaidas;

4) kuo didžiausią tautos pajamų dalį skirti gamybiniams reikalams, labai siaurindami vartojimą ir pritaikydami gyvenimo standartą prie sunaikinto krašto sąlygų;

5) žiūrėti, kad mobilizuojami finansiniai ištekliai būtų nukreipiami kuo tikslingiausiai į labiausiai reikalingas bei našiausias ūkio sritis. Nuo mūsų finansinių išteklių kiekio priklausys ne tik atkurtos Lietuvos veidas, bet ir paties atsikūrimo tempas bei socialinė krašto pažanga.

Parengė Jolanta SURGAILĖ

logo_srtrf