GPAIS integruotas Pakuotės ir gaminių apskaitos modulis

Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais gaminių ir pakuočių apskaitą bei įmonės veikloje susidarančių atliekų srautų (apmokestinamuosius gaminius,  baterijas, akumuliatorius, pakuotes, alyvą, elektros ir elektroninę įrangą) apskaitą,  kiekviena įmonė privalo vesti tokią apskaitą  pagal įmonės vadovo nustatytą tvarką .(LR aplinkos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-397 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės nauja redakcija,LR aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės)

Kaip tai padaryti su mažiausiomis darbo laiko ir materialinėmis sąnaudomis?
 

Mes sukūrėme EXCEL lenteles, skirtas visų išvardintų gaminių ir pakuočių apskaitai įmonėje vesti. Lentelių duomenys integruojami  į GPAIS programinę įrangą,  kuri veikia  aplinkoje, pasiekiamoje nurodytu internetiniu adresu.

KĄ MES SIŪLOME?
1. apskaitą vedamą XLS faile:

Atsisiųsti EXCEL užsiregistravus www.gpaisintegracijos.lt internetiniame puslapyje NEMOKAMAI.

2. XLS failas įkeliamas į www.gpaisintegracijos.lt portalą.3. duomenys automatiškai importuojami į GPAIS:

KAIP UŽSISAKYTI GPAIS integruotą Pakuotės ir gaminių apskaitos modulį?

Metinis GPAIS integruoto Pakuotės ir gaminių apskaitos modulio programinės įrangos abonentinis mokestis – 240+PVM, mėnesiui – 20+PVM.

Dėl sutarties pasirašymo teirautis el. paštu: lijana@elnet.lt, psc@pscentras.lt, tel. + 370 61877378.

Excel failą sudaro 5 lentelės :

  1. Instrukcija_naudojimas
  2. 1 Gaminių prekinių vnt sąrašas
  3. 2 Prekinio vnt pakuočių sąrašas
  4. 3 Tiekimo rinkai žurnalas
  5. Pakuočių kodai, pavadinimai

Gaminiais šiame excel‘yje įvardinami: apmokestinamieji gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, alyva.

1-oje lentelėje būtina užpildyti visus nurodytus rekvizitus ir duomenis (duomenys susiję su GPAIS užregistruotu įmonės kodu).

2-oje lentelėje sudaromas gaminių (apmokestinamieji gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, alyva), prekių/žaliavų, kurios (-ie) yra supakuotos (i) bei tuščia pakuotė pagal kodą ir pavadinimą bei kitus GPAIS duomenis (toks sąrašas būtinas ir pagal gaminių ir pakuočių apskaitos taisykles).

3-ioje lentelėje registruojami per ketvirtį, už kurį tvarkoma apskaita, įvežti (importuoti) gaminiai (prekės, žaliavos), turintys pripildytą pakuotę, ir įsigyta Lietuvoje arba įvežta (importuota) tuščia pakuotė. Šioje lentelėje registruojamas nurodytais būdais įsigytas supakuotų gaminių, prekių (žaliavų) kiekis, nurodant jo pakuotės svorį (tonomis, 6-ios vietos po kablelio), pakuotės pavadinimą,  rūšį, kategoriją, tipą, užstatą ir perdirbimą.

Kai įvežtas gaminys, prekė (žaliava) ir tuščia pakuotė turi kelias pakuotes, būtina įrašyti tiek eilučių kiek yra pakuočių:

Pvz. įvežta amortizatorių 1000 vnt, kurie supakuoti į kartoninę dėžutę, sudėti ant padėklo ir apsukti plėvele. 

4-oje lentelėje registruojami per ketvirtį, už kurį tvarkoma apskaita, parduoti ar kitaip perleisti įvežti (importuoti) gaminiai ir gaminiai (prekės, žaliavos), turintys pripildytą pakuotę, ir įsigyta Lietuvoje arba įvežta (importuota) tuščia pakuotė, kuri panaudota savo gaminiams, prekėms (žaliavoms) pakuoti/ perpakuoti, parduota ar kitaip perleista per apskaitinį laikotarpį.
 
5-oje lentelėje autoriaus sudarytas galimų pakuočiųpavadinimų sąrašas, kurį galima papildyti savo pakuotėmis, jei neišsirenkama iš parengto sąrašo.

Visose lentelėse langeliuose yra parengti išplėstiniai sąrašai. Pažymėję pele langelį nuspalvintą mėlyna spalva, galėsite pasirinkti reikšmę, kurios nereikia rinkti ranka. Gaminio, prekės (žaliavos) kodą galima rašyti ranka ir užsipildys kiti duomenys, kurie yra kitose lentelėse apie gaminį, prekę (žaliavą).

Labai svarbu atliekant veiksmus laikytis lentelių eiliškumo. Neužpildžius 1-os lentelės neužpildysite kitų. 

 

Kvietimas_Programa_Klaipėda (003) (002)