Būsiu vėl buhaltere

2017 m. pabaigoje „AAM aktualijos“ kalbino Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Kazėnienę ir klausė, kokie jai buvo metai, ką jie atnešė. Rasa Kazėnienė tada pripažino, kad metai buvo sudėtingi, darbingi ir viltingi, o kiekvienas auditas atneša didelių pokyčių. „Kai konstatuoji didelius pažeidimus ar kai kurioms įmonėms nutrūksta įprasti pinigų srautai, įsigyji neregimų priešų. Turiu motyvacijos dirbti ir kuo daugiau nuveikti šioje srityje, aiškindamasi įvairius pažeidimus.“

Drąsi ir ryžtinga Kauno tardymo izoliatoriaus Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė Rasa Kazėnienė atliko savo pilietinę pareigą. Rizikuodama savo karjera, pranešė teisėsaugos institucijoms apie pažeidimus savo darbovietėje. Ji atskleidė, kad daug kartų buvo pažeidinėjamas Viešųjų pirkimų įstatymas, nebuvo užtikrinti skaidrumo ir racionalumo principai, ne­efektyviai valdomas turtas, tam tikriems ūkio subjektams buvo sudarytos išskirtinės sąlygos ir kita. Pažeidimai buvo daromi ne vienerius metus, tik žalos nepavyko įrodyti. Neseniai Generalinė prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl pažeidimų Kauno tardymo izoliatoriuje, kuriame neatsakingai naudotos lėšos ir turtas. Nors ir buvo pripažinta, kad Rasos Kazėnienės pateikta informacija tiksli, bet patirta žala neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, nes tuo metu neviršijo 250 MGL. Nors buvo pažeidinėjami įstatymai, netinkamai vykdomos pareigos, neturtinė žala nebuvo atlyginta. Kiek nusivylusi Rasa Kazėnienė sako, kad dabar gerai pagalvotų, ar tai darytų dar kartą, ar vėl iššauktų į save visą šią ugnį, patirtų psichologinį spaudimą, jeigu teisėsaugai nepavyksta įrodyti pažeidimų.

Tuo sunkiu metu, kai paviešino informaciją apie neteisėtas ūkines ir finansines operacijas, buvo sekama ir smerkiama, vyko atsakingų institucijų patikrinimai, Rasa Kazėnienė sulaukė Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio paramos, kad nebus palikta likimo valiai, ir nebuvo leista su ja susidoroti. Rasa Kazėnienė buvo paskirta Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąja specialiste ir toliau atliko patikrinimus kalėjimų sistemos įstaigose.

2018 m. gegužės 22 d. naujasis teisingumo ministras Elvinas Jankevičius paskyrė Rasą Kazėnienę laikinai atlikti savo buvusios darbovietės – Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus funkcijas. Šias pareigas ji eis, kol bus paskirtas nuolatinis šios įstaigos direktorius. Teisingumo ministerija yra paskelbusi atranką Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pareigoms eiti. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius sakė, kad pasitiki Rasa Kazėniene, ir mano, kad ji geba padaryti tai, ką deklaruoja. Taip pat jis akcentavo, kad jo uždavinys – atkurti pasitikėjimą kalėjimų sistema, pritraukti naujų, sąžiningų darbuotojų.

Kaip seksis Rasai Kazėnienei dirbti grįžus į buvusią darbovietę, kodėl ji sutiko grįžti, ar nebijo buvusių darbuotojų keršto, susidorojimo, klaidinimo? Į šiuos ir kitus „AAM aktualijų“ klausimus Rasa Kazėnienė atsakė: „Sutikau grįžti į Kauno tardymo izoliatorių laikinai eiti vadovo pareigas, nes esu pasiryžusi tęsti pradėtus darbus. Su teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi priėmėme greitą ir galbūt netikėtą sprendimą – skaidrinti šią sistemą. Nebijau darbo ir iššūkių, turiu patirties ir žinių, dirbau šioje sistemoje, todėl manau, kad man padės įgyta patirtis ir suteiktas pasitikėjimas. Tokia yra tarnybinė būtinybė. Nebijau keršto, kadangi Kauno tardymo izoliatoriuje dirba daug šaunių, sąžiningų žmonių, su kuriais bendravau ir dirbdama Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąja specialiste. Ne visi darbuotojai blogi ir kerštingi. Be to, esu pastabi ir atsargi, nepriimsiu skubotų sprendimų, griežtai vadovausiuosi teisės aktais. Visą laiką gyniau valstybę ir viešąjį interesą. Kiek ilgai eisiu man patikėtas pareigas, priklausys nuo to, kaip vyks konkursas. Manau, šis mano darbas neturėtų trukti labai ilgai. Nepretenduoju į Kauno tardymo izoliatoriaus vadovo pareigas, esu statutinis valstybės tarnautojas, kuris skiriamas laikinai eiti pareigas dėl tarnybinės būtinybės. Vėliau grįšiu į savo buvusias vyriausiojo buhalterio pareigas ir dirbsiu, kol bus centralizuota buhalterinė apskaita. Būsiu vėl buhaltere.“

„AAM aktualijos“ linki Rasai Kazėnienei sėkmės.

Olita MONTVYDIENĖ

Kazeniene Rasa

Kiek nusivylusi Rasa Kazėnienė sako, kad dabar gerai pagalvotų, ar vėl iššauktų į save visą šią ugnį, patirtų psichologinį spaudimą, jeigu teisėsaugai nepavyksta įrodyti pažeidimų.

logo_srtrf