Aktyvios ukmergiškės įkūrė buhalterių klubą

Idėja įkurti Ukmergės buhalterių klubą gimė grupei aktyvių buhalterių, kurios nuolat kartu vykdavo į buhalterių mokymo ir konsultacinius seminarus.

Labai dažnai diskutuodavo, kad reikėtų ne tik kartu važiuoti mokytis, bet ir kartą per metus, antrąjį gegužės mėnesio penktadienį, susitikti paminėti profesinę šventę – Buhalterių dieną. Ši mintis ruseno jau keletą metų, bet kai ateidavo toji diena, vis atsirasdavo kažkokių priežasčių: viena negali, kita išvažiuoja į kelionę, nelieka laiko susitikti, todėl profesinės šventės – Buhalterių dienos vis nepavyksta paminėti drauge. Tačiau po vieno seminaro 2015 m. pavasarį Ukmergės buhalterės nutarė veikti ryžtingai – surengti ir švęsti Buhalterių dieną. Neliko ir priežasčių, kodėl tai negalėtų įvykti: niekas niekur neišvyko, visos sveikos, kupinos naujų idėjų, sumanymų ir minčių bei noro susitikti. Siekdamos, kad susirinktų daugiau buhalterių, iniciatorės nutarė pakalbinti atvykti ir savo pažįstamas koleges. Taip į pirmąjį buhalterių susitikimą atvyko 10 buhalterių.

2015 m. gegužės 8 d. dešimt buhalterių nuvyko į Ukmergės rajono Aleksandravos kavinę minėti savo profesinę šventę. Susirinkus paaiškėjo, kad visos buhalterės yra šiek tiek pažįstamos, ne kartą bendravo tarpusavyje telefonu, derindamos atstovaujamų įmonių reikalus. Juokavo, kad jos nė kiek ne prastesnės už gydytojus, mokytojus, gaisrininkus, policininkus ir kitų profesijų atstovus, kurie turi savo profesines šventes, todėl ir privalo paminėti savo Buhalterių dieną. Susitikusios pirmą kartą buhalterės pasikeitė kontaktais, kad vėliau galėtų bendrauti ir dalintis nuomonėmis.

Kaip žinia, įmonių ir įstaigų buhalterių darbas reikalauja kruopštumo, atsakomybės didelio atidumo, kadangi įstatymai ir įvairūs poįstatyminiai aktai bei tvarkos dažnai keičiasi. Įvairių institucijų atstovai linkę ginti tik savo ar struktūrinių padalinių interesus. Buhalteriai turi pastebėti ir žinoti viską, būti ne tik protingi, raštingi, bet ir išradingi, kadangi „nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“. Metų pabaigoje buhalterės vėl nutarė susitikti. Tačiau šventinis laikotarpis pasirodė tam visai netinkamas: visos užsiėmusios šeiminiais reikalais, gyveno švenčių nuotaikomis, buvo rengiami ir darbo kolektyvų šventiniai vakarėliai. Taigi buvo nutarta susitikti po švenčių. Buhalterės nepabūgo šaltą 2016 m. sausio 8 d. vakarą po darbų apledėjusiais miško keliais važiuoti į gerokai nuo Ukmergės nutolusį Užugirio dvarą. Slidūs žiemos keliai buhalterių neišgąsdino. Šį, antrąjį, kartą susirinko jau penkiolika buhalterių. Vakaro metu Edukacijų centre ne tik stebėjo, kaip kepamas tradicinis lietuvių konditerinis kepinys – šakotis, bet ir pačios aktyviai įsitraukė į šį užsiėmimą. Neformalus bendravimas tęsėsi prie stalo ragaujant Užugirio krašto kulinarinio paveldo patiekalus. Pastarasis buhalterių susibūrimas buvo lemiamas – visos entuziastingai nutarė, kad reikia kurti asociaciją. Kadangi metų pradžia buhalteriams būna labai įtempta, nes reikia pateikti daug metinių ataskaitų ir deklaracijų, prie kurių sugaištama nemažai laiko, tąkart išsiskirstė nutarusios baigti neatidėliotinus darbus ir tik po to imtis kurti buhalterių klubą.

2016 m. kovo 2 d. susirinkusios Ukmergės Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, entuziastės sprendė asociacijos steigimo reikalus. Buvo baiminamasi, kad kuriama organizacija netaptų kokia partija su savo griežta disciplina ir nereikėtų aukoti savo laisvalaikio, kurio buhalterėms ir taip stinga, kadangi jos po savo tiesioginio darbo dar dirba papildomai namuose, tvarkydamos mažų įmonių apskaitą. Tokie nuogąstavimai buvo išsklaidyti ir nuspręsta, kad nebus rengiama jokių griežtai privalomų susirinkimų. Tą patį iniciatyvinės grupės narėms patarė Šiaulių ir Marijampolės buhalterių klubų vadovės, nes tai atima daug laiko. Šiuo metu naujausios informacinės technologijos leidžia daug klausimų išspręsti neišeinant iš namų ir negaištant laiko: tam tarnauja internetas, „Facebook“, elektroninis paštas. Asociacijos steigiamojo surinkimo metu iniciatorės įsitikino, kaip gera spręsti klausimus buhalterių bendruomenėje: buhalterės yra konkrečios, drausmingos, atsakingos, nesivelia į nereikalingas diskusijas. Tai yra šios profesijos bruožas – jeigu nebus tvarkos, sistemos, atsakomybės, buhalteris nebus geras darbuotojas. Todėl nutarta įsteigti asociaciją – Ukmergės buhalterių klubą. Jo vadove buvo išrinkta UAB „Reversa“ finansininkė Birutė Kielienė. Nutarta iš klubo narių rinkti 20 eurų metinį nario mokestį ir paramai skirtus 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Netrukus visos buhalterės sužinojo džiugią žinią – įregistruota asociacija Ukmergės buhalterių klubas, atidaryta sąskaita banke, turi ir savo „Facebook“ paskyrą. Taip jau sutapo, kad Kovo 8-oji buhalterėms tapo dviguba švente: Tarptautine moterų diena ir Ukmergės buhalterių klubo įkūrimo diena. Šiuo metu klubas vienija 27 nares, metalo ir medienos gamybos, prekybos, statybos, paslaugas teikiančių įmonių ir spaudos leidinių buhalteres.

Aktyviausias Ukmergės buhalterių klubo veiklos sezonas – nuo rugsėjo iki birželio mėnesio, kadangi vasara – atostogų metas ir tuo metu jokie renginiai neorganizuojami. Prieš renginius klubo narėms pateikiamos kelios idėjos ir diskutuojama elektroniniais laiškais. Pirmaisiais metais įvyko Buhalterių dienai skirtas renginys, organizuotos išvykos į seminarus Kaune ir Vilniuje bei surengtas kalėdinis vakaras Ukmergės rajono Taujėnų dvare. Klubo narių skaičius padidėjo, prisijungė naujos narės iš Molėtų.

Klubo veiklos padaugėjo 2017 m.: surengtas seminaras apie naująjį Darbo kodeksą, organizuota kelionė į Molėtų krašto muziejaus etnografinę sodybą ir Dangaus šviesulių stebyklą, Panevėžio stiklo fabriką stebėti, kokius stebuklus daro stiklo meistrai, aplankytas Užugirio krašto muziejus ir Prezidento A. Smetonos dvaras, Edukacijos centre dalintasi įspūdžiais ir aptarti tolimesni veiklos planai. Šiemet planuojama organizuoti Buhalterių dienai skirtą konferenciją ir pakviesti apskaitos, mokesčių, teisės lektorius bei žinomus kultūros, meno ar mokslo atstovus, taip pat rengti pažintines keliones po Lietuvą aplankant įvairius etnografinius regionus. Kadangi Ukmergės buhalterių klubo narės yra moterys, joms rūpi mados, stiliaus, grožio, sveikatos, sveikos gyvensenos, psichologijos, kultūros, meno naujienos, todėl ateityje ketinama į klubo renginius kviestis šių sričių lektorius. Savaime suprantama, kad nė vienas buhalterių renginys neapsieina be diskusijų apie mokesčių naujoves, įstatymų pakeitimus, dalinamasi žiniomis apie tai, kas, kokiame seminare dalyvavo ir ką naujo sužinojo.

Ukmergės buhalterių klubas jau vienija 27 narius, tačiau tikima, kad tai nėra galutinis skaičius. Klubo narės laukia ir kviečia prisijungti ir daugiau Ukmergės bei aplinkinių rajonų įmonių ir įstaigų buhalterių. Klubo durys svetingai atviros įvairių sričių buhalteriams, kuriems tikrai bus ką veikti.

Olita MONTVYDIENĖ

Ukmerges buhalteriu klubas5

Gera spręsti klausimus buhalterių bendruomenėje: buhalterės yra konkrečios, drausmingos, atsakingos, nesivelia į nereikalingas diskusijas. Tai yra šios profesijos bruožas – jeigu nebus tvarkos, sistemos, atsakomybės, buhalteris nebus geras darbuotojas.

logo_srtrf