Buhalteriui kartais tenka pasakyti savo griežtą „ne“

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Sigutė Ščiglinskienė šias pareigas eina jau beveik aštuonerius metus, o bendras buhalterio darbo stažas yra apie 40 metų. Per tuos metus regėjo ir šilto, ir šalto, patyrė ne vieną apskaitos reformą.

Šiuo metu Buhalterinės apskaitos skyriuje dirba 13 darbuotojų. „Mūsų skyriui yra pavestos nestandartinės buhalterijai funkcijos – administruojame vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir šį darbą dirba 2 žmonės, todėl iš tiesų buhalterinį darbą dirba 11 žmonių, – sako Sigutė Ščiglinskienė. – Tvarkome savivaldybės administracijos ir rajono seniūnijų apskaitą, taip pat Joniškio rajono kontrolės ir audito tarnybos apskaitą.“

Visada labai įdomu sužinoti, kas paskatino tapti buhalteriu. Sigutė Ščiglinskienė sako, kad, išskyrus ją, niekas iš artimųjų niekada nedirbo buhalteriu ir pasekėjų ji taip pat neturi. Ponios Sigutės pasirinkimą tapti buhaltere nulėmė atsitiktinumas. „Vidurinėje mokykloje visi dalykai sekėsi puikiai ir mano svajonė buvo tapti anglų kalbos specialiste, tačiau paskutiniaisiais mokslo metais mokytoja pasakė, kad man nieko iš to neišeis, nes mano žemaitiškas akcentas (esu mažeikietė), – prisimena Sigutė Ščiglinskienė. – Suveikė jaunatviškos ambicijos ir puoliau į kraštutinumą, nusprendžiau rinktis tiksliuosius mokslus. Pastebėjau daug skelbimų, kad „reikalingas buhalteris“, nors mažai įsivaizdavau, ką tas buhalteris veikia. Tačiau kodėl nepabandžius? Šiandien savo bandymu esu visiškai patenkinta.“

Buhalteriams niekada nebuvo lengva, sunku dirbti ir dabar, kai taip dažnai keičiami teisės aktai. „Pakeitus teisės aktus, reikia iš karto keisti įstaigos vidinius teisės dokumentus, tai užima daug laiko, todėl laukiame Finansų ministerijos parengtų teisės aktų rekomendacijų, kadangi viskas taip lėtai „sukasi“, kartais jų sulaukiame, kai jau nebereikia“, – sako Sigutė Ščiglinskienė. Jos žodžiais, Joniškio rajono savivaldybės administracijos kolektyvas yra nemažas, dirba įvairių skirtingų profesijų specialistai. Neretai daugelis įsivaizduoja, kad buhalteriai patys privalo surašyti ir parengti visus reikalingus dokumentus. Buhalteriams pareikalavus pateikti informaciją ar dokumentą (ko visai neprivalėtų daryti), pasigirsta atsakymų: „Kodėl aš, o ką buhalterija dirbs?“ Taigi, gaištamas laikas, kyla emocijos, kol buhalteriams pavyksta išaiškinti privalomus reikalavimus ir nustatytas tvarkas.

Šiuo metu daug kalbama apie buhalterinės apskaitos centralizavimą, nemažai rajonų jau centralizavo seniūnijų apskaitą. Ką apie centralizuotos apskaitos tvarkymą galvoja nemažos darbo ir gyvenimo patirties turinti Sigutė Ščiglinskienė? Pasak jos, Joniškio rajone tai – jau praeitas etapas: „Prieš keletą metų, atrodo, 2010 m., buvo sukurta Joniškio rajono centralizuota Švietimo įstaigų buhalterija. Man neteko joje dirbti, tačiau ji išsilaikė vos kelerius metus. Buvo nepatenkinti įstaigų vadovai, tapo sunkiau dirbti. Šiandien rajone kiekviena biudžetinė įstaiga pati tvarko savo buhalterinę apskaitą.“

Į klausimą, kokių charakterio savybių reikia vyriausiajam buhalteriui, Sigutė Ščiglinskienė atsakė: „Esu gimusi tarp Liūto ir Mergelės Zodiako ženklų, todėl manau, kad tai – labiausiai tinka buhalteriams. Mano nuomone, buhalteris privalo būti labai reiklus tiek sau, tiek kolegoms, principingas. Būna gyvenime atvejų, kad kartais reikia pasakyti „ne“, nors visi sako „taip“. Tačiau bene svarbiausia buhalteriui yra kruopštumas. Niekada nenumetu darbo, jo nebaigusi. Ir ne tik buhalterinio darbo: pradėjusi skaityti knygą, privalau ją baigti skaityti, nors ji man ir nelabai patinka, pradėjusi žiūrėti laidą, kol nepabaigsiu, neperjungsiu kito kanalo, ir taip visur gyvenime.“

Be savo tiesioginio darbo, Sigutė Ščiglinskienė turi nemažai ir visuomeninių pareigų: yra Joniškio rajono savivaldybės valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narė, viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos narė, todėl jai tenka dažnai dalyvauti trumpalaikėse darbo grupėse. Siekdama nuolat tobulinti žinias, kai tik pasikeičia teisės aktai ir kyla abejonių, ar tikrai viską daro tinkamai, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Per metus kartais dalyvauja iki 10 seminarų. Taip pat ne kartą kvietė lektorius atvykti vesti seminarus Joniškyje, nes tada juose gali dalyvauti daugiau rajono specialistų. Gerai sutaria su lektore, puikiai išmanančia viešojo sektoriaus apskaitą, Renata Paškauskiene, su kuria iš anksto suderina seminarų temas ir klausimus. Sigutė Ščiglinskienė džiaugiasi, kad savivaldybės administracijos vadovai labai geranoriškai žiūri į buhalterijos darbuotojų siekį nuolat tobulinti kvalifikaciją.

Didžiausias ponios Sigutės laisvalaikio pomėgis yra kelionės, tačiau, deja, jos brangiai kainuoja. Taip pat mėgsta viską, kas „moteriška“: suktis virtuvėje, dirbti darže, sode, kadangi tai geriausiai padeda pailsėti nuo įtempto protinio darbo.

Olita MONTVYDIENĖ

Ščiglinskiene Sigute

„Bene svarbiausia buhalteriui yra kruopštumas. Niekada nenumetu darbo, jo nebaigusi“, – sako Sigutė Ščiglinskienė.

logo_srtrf