Metodinės rekomendacijos
Verslo apskaitos standartams

Patvirtintos šių metodinių rekomendacijų naujos redakcijos

Paskelbta iš VšĮ „Audito ir apskaitos tarnyba“ internetinės svetainės. Atnaujinimo data: 2012 m. sausio mėn. Naujausias VAS metodines rekomendacijas galite rasti: http://www.aat.lt/index.php?id=175