Ar verslas jau pasirengęs pateikti i.SAF-T failą?

 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 i.SAF-T failą turi pateikti įmonės, jei jas tikrina Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir jų pajamos viršija nustatytus pajamų dydžius. Faktiškai nuo 2019 m. visos privačios įmonės, kurių pajamos viršijo …

Menamas PVM, pajamų įvertinimas ir GPM

Klausimas„Įmonės administracija nusprendė paskatinti geriausius bei ilgiausiai dirbančius darbuotojus ir padovanoti dovanas. Tokių prekių niekada neperkame, todėl pasidomėjusi sužinojau, kad joms įsigyti taikomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatos. Be to, dovanos yra skatinamojo pobūdžio, taigi nuspręsta riboti dovanos …

Vertinimai

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas:„Reikia vengti skubotų sprendimų išlaidauti.“

Seimo rinkimų rezultatai. Siūloma leisti kaupiamąsias sąskaitas atsidaryti ne tik bankuose. Pradeda svarstyti biudžeto projektą…

Seimo rinkimų rezultataiSpalio 11 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmasis turas, kuriame 5 proc. ribą peržengė 6 partijos. Daugiamandatėje apygardoje 23 mandatus laimėjo Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai, surinkę 24,7 proc. balsų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 16 mandatų ir 17,5 proc., …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2020-10-20DeklaruotiPVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)MokestisPridėtinės vertės mokestisMokestinis laikotarpis2020-09-01 – 2020-09-30Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo VMI teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM …

Kaip taikyti senaties terminą?

 Asociacija vykdo visuomenei naudingą veiklą ir įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą. 2014–2016 m. iš ūkinės komercinės veiklos apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną asociacija sumažino lėšomis, kurias numatė panaudoti per 5 ateinančius metus viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti, ir nuo tos dalies apmokestinamojo …

Siekiama pagerinti įmonių sudaromų finansinių ataskaitų kokybę

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ pokalbis su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos (AVNT) direktoriumi Audriumi LINARTU – AVNT vadovaujate nuo 2016 m. Kokius svarbius darbus įvardytumėte, ką pavyko nuveikti?– AVNT pirmiausia yra priežiūros įstaiga, kuri atlieka …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20-asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)3) turto nusidėvėjimo sąnaudos (12 930 : 4 = 3 232):D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos       3 232K 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (–)                                                    3 232.20X6–20X8 …

Elektroninės prekybos ypatumai

„AAM aktualijų“ savaitraščio skaitytojai nori plačiau sužinoti apie MOSS sistemą, elektroninę prekybą, jos ypatumus, apmokestinimą, piktnaudžiavimą mokesčių srityje, pajamų slėpimą.„AAM aktualijų“ redakcija paprašė Valstybinę mokesčių inspekciją atsakyti į skaitytojus dominančius klausimus.Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento vyresnysis patarėjas Rolandas PUNCEVIČIUS. E. …

Dvejybinių įrašų metodikos koregavimas

 Svarbiausias visuotinai paplitusios buhalterinės apskaitos specifinis bruožas yra dvejybinis įrašas, dažnai vadinamas dvejybine apskaita. Besimokantiems apskaitos ir ne apskaitos specialistams, pradėjusiems ją tvarkyti praktikoje (individualių įmonių savininkams, ūkininkams ir kt.), kyla neaiškumų dėl dvejybinių įrašų sudarymo pagal taikomas taisykles. Teoriškai …

Dėl Valstybinės ­mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E)RM-52996 2020-10-07Nuo 2020 m. spalio 6 d. įsigaliojo Įsakymas1 (paskelbta Teisės aktų registre 2020-10-07 Nr. 2020-20745), kuriuo pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės2 (toliau – Taisyklės).Tikslinamos nuostatos, keičiamos dėl nuo 2020 m. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ) 63 …

Kodėl prenumeruojate „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijas“?

Savaitraštis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ yra paskelbęs 2021 m. prenumeratą. Numatyta, kad 2021 m. „AAM aktualijų“ metiniai prenumeratoriai gaus dovanų. Kas 100-asis prenumeratorius gaus nemokamą elektroninės versijos prenumeratą, o komplekto ir elektroninės versijos prenumeratorius – „AAM aktualijų“ redakcijos prizą. Kas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIAI NEDARBIN­GUMO PAŽYMĖJIMAI21216 2020 10 12SAM/SADM Nr. V-2250/A1-957 2020 10 12Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo bei elektroninių nėštumo ir …

Palūkanos už pavėluotą PVM grąžinimą

 Šioje byloje nagrinėjami klausimai dėl esminių ir procedūrinių sąlygų, kuriomis apmokestinamajam asmeniui grąžinama PVM permoka nebuvo išmokėta per protingą terminą, dėl valstybės narės teisės aktuose nustatytos sąlygos, kurią vėliau Europos Teisingumo Teismas (ETT) pripažino prieštaraujančia Sąjungos teisei. Byloje buvo keliamas …

Asociacijos ir viešosios įstaigos palyginimas

Pagal Civilinį kodeksą, abu šie juridiniai asmenys yra viešieji. Tai valstybės, savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (tai – valstybės ir savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, asociacijos, …

Kaleidoskopas

Spalio 21 d. – Fotonikos diena, Pasaulinė orumo diena.Sukanka 170 m., kai 1850 m. gimė lietuvių rašytojas Vincas Pietaris.Sukanka 164 m., kai 1856 m. gimė lietuvių visuomenės veikėjas, gydytojas Antanas Vileišis.Sukanka 32 m., kai 1988 m. spalio 21–23 d. Vilniuje …

400-asis 2021 m. „AAM aktualijų“ prenumeratorius – UAB „Komtela“

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraštis apdovanoja savo skaitytojus – metinius prenumeratorius. Kas šimtasis 2021 m. laikraščio prenumeratorius gaus nemokamą elektroninės versijos prenumeratą, o kas 500-ojo prenumeratoriaus lauks išskirtinis prizas – savaitgalis Nidoje dviem. 2021 m. „AAM aktualijų“ metinės laikraščio prenumeratos …

Gripo siautėjimai

Permainingi rudens ir artėjančios žiemos orai įspėja, kad reikia saugotis gripo. Šio klastingo koronaviruso antrininko siautėjimai aprašyti prieškario Lietuvos spaudoje. Koronaviruso antrininkasSavaitraščio „Sekmadienis“ (1940 m.) straipsnyje „Pono Gripo apžvalga“ pasakojama, kokia šiurpi stichinė nelaimė yra gripo pandemija. Joms siaučiant 1857, 1874 ir …

Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu

 Pats patogiausias ir taikus būdas nutraukti darbo teisinius santykius – šalių susitarimas. Tačiau, kaip rodo praktika, ir tokiais atvejais kartais pasitaiko darbo ginčų. Pavyzdžiui, žodinis šalių susitarimas buvo vienoks, o rašytiniame nustatytos kitokios sąlygos; arba žodžiu buvo sulygta dėl išeitinės kompensacijos, …