Su nekilnojamuoju turtu susiję gyventojų mokestiniai ginčai: klaidos ir pamokos

Kaistant nekilnojamojo turto rinkai, vis daugiau gyventojų susiduria su nekilnojamojo turto sandoriais ar imasi statybų veiklos, nepagalvodami, kokios mokestinės prievolės gali kilti. Mokestinių ginčų situacijos atskleidė, kur klysta gyventojai, sudarydami sandorius, susijusius su nekilnojamuoju turtu. Pirmoji ginčų grupė yra susijusi su …

Vertinimai

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis:„Vidutines pajamas uždirbantys vis dar moka per didelį gyventojų pajamų mokestį.“

88 tūkst. gyventojų, pamiršusių deklaruoti pajamas, sulauks VMI priminimų. Dėl finansinių sankcijų Lietuvoje įšaldyta 62,8 mln. eurų…

88 tūkst. gyventojų, pamiršusių deklaruoti pajamas, sulauks VMI priminimųValstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad 17 tūkst. gyventojų, kurie 2021 m. vykdė individualią veiklą, nepateikė pajamų deklaracijų. Iš viso pajamų dar nedeklaravo 88 tūkst. gyventojų. Jiems priminimai bus siunčiami per Elektroninio …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2022-05-25MokėtiPridėtinės vertės mokestisDeklaracijos formaPridėtinės vertės mokesčio deklaracija (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita (FR0608)Mokestinis laikotarpis2022-04-01 – 2022-04-30Sumokamas pridėtinės vertės mokestis.Metinėje PVM deklaracijoje (FR0516 forma) apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama iki kitų kalendorinių metų, einančių …

Finansinė apskaita: iššūkiai, problemos, praktika nuo gegužės 1 d. (II)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (1168) Lentelės tęsinysVadovo funkcijos, organizuojant subjekto apskaitąIki 2022-04-30Nuo 2022-05-01Rekomendacijos, nuorodos, pastabosTuri parinkti:apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį (BAĮ 9 str. 1 d.).Nustato:ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką (FAĮ 13 str. 1 d. …

Jeigu artimiausiu metu turėtumėte pasirinkti, ką prenumeruotumėte – „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ pabrangusį popierinį laikraštį ar „AAM aktualijų“ elektroninę versiją ir kodėl?

Lietuvos bankas sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę, kadangi Rusijos karas Ukrainoje neigiamai veikia ekonomiką, brangsta žaliavos ir energijos ištekliai, didėja prekių ir paslaugų kainos, o nuo liepos mėnesio gali padidėti ir palūkanos. Metinė infliacija Lietuvoje balandžio mėnesį buvo 16,8 proc., …

Atmintinė dėl pelno nesiekiančių subjektų atskaitomybės

Atskaitomybės dokumentų viešinimo svarbaTinkamai parengti ir paskelbti atskaitomybės dokumentai yra esminis informacijos šaltinis apie subjektą visiems suinteresuotiems asmenims priimant sprendimus, susijusius su subjektu.Tinkamai parengti ir paskelbti atskaitomybės dokumentai užtikrina suinteresuotų asmenų pasitikėjimą pelno nesiekiančiu subjektu, todėl šis lengviau gauna finansavimą, …

Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V3-11 „Dėl finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2022 m. vasario 17 d. Nr. V3-5 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 4 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto pateiktą …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (IV)

 Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu.  Svarbios konkrečios faktinės aplinkybės dividendų …

Žlugus Odesai, gali nelikti ir lietuviškos pilies pėdsakų

Eldoradas BUTRIMASSpecialiai iš Odesos, Ukraina Nuo Lietuvos pajūrio iki Juodosios jūros pakrantėje esančios Odesos – 1 500 kilometrų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovai ir kariai viduramžiais savo žirgus maudydavo ir vienoje, ir kitoje jūroje, nes LDK tuo metu buvo bene didžiausia …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI5982 2022 03 28MD Nr. 1B-212 2022 03 25Dėl 2017 06 08 įsakymo Nr.1B-466 „Dėl Sulaikytų prekių apskaitymo III tipo atvirajame muitinės sandėlyje taisyklių patvirtinimo“ …

Ar mokesčių mokėtojų laukia nauji mokesčiai?

2022 m. gegužės 11 d. Lietuvoje tradiciškai buvo paminėta jau ketvirtoji Pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Finansų ministerija padėkojo mokesčių mokėtojams, kurie, savanoriškai mokėdami mokesčius, užtikrina valstybės viešąsias paslaugas. Be mokesčių valstybė tikrai negalėtų nei tinkamai funkcionuoti, nei kurti gerovę savo …

Kaleidoskopas

Gegužės 25 d. – Tarptautinė dingusių vaikų diena, Tarptautinė Afrikos diena.Sukanka 574 m., kai 1448 m. mirė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio duktė Ona Danutė.Sukanka 137 m., kai 1885 m. mirė lietuvių skulptorius, liaudies menininkas Steponas Jonas Gailevičius.Sukanka 114 m., kai …

Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 19 (1171)  Nutraukiant darbo sutartis šalių susitarimu, kurį inicijuoja darbdavys, per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį, taikomos DK 54 straipsnio nuostatos:1) Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties …

Tėvynės meilė svarbiau už metalo kainą

Šarūnas SUBATAVIČIUS 1794 m. prasidėjus Tado Kosciuškos sukilimui, sukilėlių vadovybė, siekdama sustiprinti savo finansinę padėtį, žlungančios valstybės ūkį ir išmokėti kariams algas, pradėjo spausdinti pirmuosius Abiejų Tautų Respublikos banknotus-asignacijas. Jų nominali vertė gerokai skyrėsi nuo tikrosios ir nedaug pagelbėjo stiprinant ekonomiką. …