Patikėjimo teise valdomo turto registravimas apskaitoje pagal VSAFAS

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) valstybės ar savivaldybės turtą valdo, naudoja ar disponuoja juo patikėjimo teise. VSS patikėjimo teise valdomas turtas gali būti perduodamas kitam VSS jį valdyti, naudoti ar juo disponuoti taip pat patikėjimo teise. Kadangi ši ūkinė …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada vis dėlto veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Mokesčių planavimas, vengimas, slėpimas, ekonominė logikaMokesčių vengimo atveju bus apmokestinimo …

Vertinimai

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis:„Paramos skyrimas užtrunka, siekiant užkirsti kelią verslo piktnaudžiavimui.“

Antrojo paketo subsidijos. Išleis 11 naujų kolekcinių ir proginių eurų monetų ir monetų rinkinių…

Antrojo paketo subsidijosVyriausybė patvirtino subsidijų labiausiai nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms koncepciją. Verslui vienkartinių išmokų forma bus paskirstyta 70 mln. eurų. Išmokos apskaičiavimą labiausiai nuo pandemijos nukentėjusios įmonės galės rinktis pagal dvi alternatyvas. Pirmuoju atveju išmoka bus apskaičiuojama pagal 2019 m. …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (1)

 Pastaruoju metu kai kuriose valstybės ir savivaldybių įstaigose, dėl įvairių reformų keičiantis valdžiai, bei įmonėse ir akcinėse bendrovėse – dėl pandemijos ir karantino sumažėjus darbams, mažinamas darbuotojų skaičius. Atleidžiami darbuotojai ir valstybės tarnautojai teiraujasi, kokios garantijos jiems turi būti taikomos, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2021-02-25MokėtiPridėtinės vertės mokestisDeklaracijos formaPridėtinės vertės mokesčio deklaracija (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita (FR0608)Mokestinis laikotarpis2021-01-01 – 2021-01-31Įmokos kodas1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami …

BREXIT įtaka mokesčiams

2021 m. sausio 8 d. akcizais apmokestinamos prekės yra siunčiamos į Didžiąją Britaniją. Kaip tokios prekės turėtų būti siunčiamos?Nuo 2021 m. sausio 1 d. Didžioji Britanija nėra Europos Sąjungos valstybė narė, todėl, siunčiant prekes į ją, yra taikomi tokie patys …

Draudimo nauda, leidžiami atskaitymai ir reprezentacija (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1111) KlausimasĮmonėje A dirbantis darbuotojas apdraustas papildomu sveikatos draudimu. Kokios mokestinės pasekmės būtų įmonei ir darbuotojui? AtsakymasPagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14-1 punkto nuostatas, gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama darbuotojo naudai darbdavio per kalendorinius metus sumokėta bendra įmokų …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 26 d. Nr. V-42 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, …

Privalomas Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas

Kristina RUDŽIONIENĖ, Miglė JUSEVIČIŪTĖVilniaus universiteto Kauno fakultetas Pastaraisiais dešimtmečiais, augant visuomenės susirūpinimui aplinkosaugos ir socialinėmis problemomis, sparčiai populiarėja ir įmonių socialinės atsakomybės klausimai. Įmonių socialinė atsakomybė paprastai yra savarankiškas ir savanoriškas įmonės pasirinkimas, tačiau pasaulyje daugėja valstybių, kurios reglamentuoja įmonių socialinės …

Dėl sukauptų atostogų suteikimo ir kompensavimo

 Pagal dabartinį reglamentavimą, darbuotojai negali iki begalybės „kaupti“ atostogas, nes teisę į jas paprastai prarandama po trejų metų. Kita vertus, Darbo kodekse (DK) numatytos tam tik­ros išimtys, taip pat kartais gana sunku tinkamai apskaičiuoti ir nustatyti, kiek darbuotojas turi nepanaudotų …

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas2021 m. vasario 11 d. Nr. 4-108 Vilnius Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje …

Ar pritariate siūlymui, kad gaunantys pajamų iš individualios veiklos turėtų mokėti daugiau?

Prezidentas Gitanas Nausėda pateikė pasiūlymus Finansų ministerijos ekspertų grupei, kaip mažinti neteisingas mokestines išlygas, kurios daug metų egzistuoja dėl skirtingų pajamų mokesčio tarifų, taikomų darbo santykiams ir kitoms pajamoms, siekiant didinti mokesčių sistemos stabilumą ir teisingumą. Vienas siūlymų – priartinti …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS PAGALBA2355 2021 02 05ŽŪM Nr. 3D-89 2021 02 05Dėl 2020 06 26 įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos …

Paramos teikimo dokumentų įforminimas

 Kokius dokumentus ir kokia tvarka turi pateikti mokesčių administratoriui paramos teikėjas, suteikęs paramą Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms?Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 7 str. 5 dalį, paramos gavėjais yra laikomi …

Mokestiniai ginčai sprendžiami greičiau

„Ekonominių terminų žodyne“ terminas „mokestiniai ginčai“ apibūdintas taip: „Mokestinis ginčas kyla, kai mokesčių administratorius, atlikęs mokestinį patikrinimą, pateikia patikrinimo aktą ar kitą sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui iš naujo apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, o mokesčių mokėtojas su tokiu sprendimu …

Kodėl pasaulyje taip ir neprigijo platininiai pinigai?

Šarūnas SUBATAVIČIUS Platina – labai retas, ypatingomis savybėmis pasižymintis metalas, naudojamas elektronikos pramonėje. Praeityje, kol dar nebuvo išvystytos aukštosios technologijos, nebuvo aišku, kur ją būtų galima panaudoti. XIX a. atradus didesnius platinos rūdos šaltinius, Rusijos imperijoje nuspręsta kaldinti didesnio nominalo monetas. …

Kaleidoskopas

Vasario 24 d. – Šv. Motiejus, Vieversio diena, Estijos nepriklausomybės diena.Sukanka 103 m., kai 1918 m. paskelbta Estijos nepriklausomybė.Sukanka 426 m., kai 1595 m. gimė poetas, Vilniaus universiteto profesorius Motiejus Kazimieras Sarbievijus.Sukanka 95 m., kai 1926 m. gimė Kovo 11-osios …

Ar visada vartotinas vietininko linksnis? (II)

Pakalbėkime apie daiktavardį atostogos. Jeigu anksčiau sakinius su konstrukcija būti atostogose buvo reikalaujama keisti veiksmažodžiu atostogauti, tai dabar situacija pasikeitė – kurį laiką ne visai tinkamu laikytas, todėl taisytas vietininkas atostogose dabar pripažįstamas bendrinės kalbos norma.Naujuose „Kalbos patarimuose“ teigiama, kad …