Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1)RM-31605 2021-07-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo …

Individuali žemės ūkio veikla

Kaip įregistruoti indivi­dualią žemės ūkio veiklą?Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojo registrą registruojami automatiškai pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Todėl ūkininko vykdomos žemės ūkio veiklos papildomai įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą nereikia (nereikia teikti atskiro prašymo Valstybinei mokesčių …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 ir 15 dalių ir šio įstatymo 38 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) atnaujinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų aiškinimą ir taikymą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 …

Mažosios bendrijos ir jų apmokestinimas

Mažoji bendrija (MB) yra audito įmonė, kuri turi du narius − auditorius. Vienas narys yra vadovas. Abu nariai dalyvauja audito atlikime ir MB uždirba audito pajamų. Kaip apmokestinamos MB nario (ne MB vadovo) suteiktos audito paslaugos? Jas teikiant, naudojama MB …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 162 ir 163 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Nr. (18.10-31-1Mr) R-2008 2021-05-06 Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas 2 straipsnio 41 punkto ir 58 straipsnio 162 ir 163 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas, kurio nuostatos, gavus visuomenės pastabas, pakartotinai suderintos su Lietuvos …

Virtualus buhalteris i.APS

„Vykdau individualią veiklą pagal pažymą ir noriu pradėti tvarkyti apskaitą, naudodamasi virtualaus buhalterio paslauga. Ką turiu daryti?“ – klausia gyventoja iš Šakių. Nemokama VMI e. paslauga i.APS palengvins Jūsų individualios veiklos apskaitą: pajamas ir išlaidas tvarkant e. būdu, Jums nebereikės pildyti …

Dovanų apmokestinimas

1. Neapmokestinama:1.1. dovanos, pinigais ar natūra gautos iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių;Iš šių gyventojų gautos dovanos yra neapmokestinamos, nesvarbu, kokio dydžio, kokia forma (pinigais ar natūra), kiek kartų per mokestinį laikotarpį jos gautos.1.2. kai …

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų deklaravimas

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi teisę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2020 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį.GPMĮ 21 …

Iš darbdavio gautų prizų apmokestinimas

Neapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (toliau − iš darbdavio), pinigais ar natūra 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais per mokestinį laikotarpį gautų 200 eurų prizų ir dovanų bendra vertė. PavyzdysDarbuotojas …

Dėl 2020 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2020 m. gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas.Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir (ar) gyventojams, šios pajamos …

Dėl 2020 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojas) 2020 m. gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1 MR) RM-5473 2021-02-04 Vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatų aiškinimą ir taikymą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atnaujino GPMĮ 15 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą) ir …

„Brexit“ įtaka tiesioginiams mokesčiams

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. balandžio 11 d. priėmė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (toliau – PMĮ) papildymo 59-1 straipsniu įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) papildymo 40 straipsniu įstatymą, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII‑1725 (toliau – RĮ) 6 straipsnio pakeitimo ir įstatymo …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 …

Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu, mokesčių vengimu ar piktnaudžiavimu PVM srityje

I. Bendroji dalisValstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), teikdama mokesčių mokėtojams pagalbą, jiems vykdant mokestines prievoles, parengė šį leidinį „Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu, mokesčių vengimu ar piktnaudžiavimu PVM srityje“ (toliau – …

Dėl 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos dydžio

Registracijos Nr. KM2663 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos patikslina 2020 m. spalio 16 d. rašto Nr. (18.18-31-1E) RM-54107 nuostatas dėl mėnesio NPD ir metinio NPD taikymo ir visą paaiškinimą išdėsto taip: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl …

Baltarusijos gyventojams ir verslui

Dėl Baltarusijos įmonės nuolatinės buveinės LietuvojeLietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sudarytos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (toliau – DAIS) 5 str. 1 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinės buveinės apibrėžimą, kuris susideda iš trijų būtinųjų …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1 E) RM-53743 2020-10-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …