Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1, 11, 12 ir 2 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos

Nr.(18.18-31-1Mr)R-3229 2022-08-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3080 2022-07-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro …

Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo atsakomybė

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nesilaikantiems Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų (prekybos, gamybos ar paslaugų teikimo vietoje neturintiems prekių, medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentų, neišrašantiems kvitų, sąskaitų faktūrų, kai tai numatyta Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse, neteisingai tvarkantiems žurnalus), taikoma atsakomybė, …

Likučių derinimas

Registracijos numeris KM3072AspektasKomentarasKam reikalingas likučių suderinimo aktas?Likučių suderinimo aktu siekiama inventorizuoti praėjusio laikotarpio (ataskaitinių metų) ar kito praėjusio laikotarpio mokesčių mokėtojų mokestinių ir (ar) baudų už administracinius nusižengimus (AN) prievolių likučius.Kaip pateikti prašymą likučių suderinimo aktui gauti?• Per Mano VMI …

Dėl bešeimininkio valstybei perduotino turto

Nr. KM2127 2022-06-07 Bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) – kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).Pranešimai apie rastą lobį ar radinį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje siunčiami VMI.Turto bankas (centralizuotas valdomo …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1 Mr) RM-12183 2022-04-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. …

Dėl 2021 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Nr. (18.18-31-1) R-1212 Primename, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti tokiu būdu:– gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai. Šiuo būdu patalpos nuomojamos tik gyvenamosios paskirties ir tik gyventojams, įskaitant ir …

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2021 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Nr. (18.18-31-1) R-1205 Primename, kad, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau – nekilnojamasis turtas) pardavimo …

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2022 metais

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-879 2022-02-23 Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) iki 2022 m. gegužės 2 d. privalo deklaruoti 2021 m. turimą turtą ir gautas pajamas.Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienus paskui kitus einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

Nr. (18.18-31-1Mr) R-823 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda vien dėl šių priežasčių:− sumažėjusio metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD),− gautų pajamų, kurioms …

Dėl pasikeitimų, susijusių su energinių (naftos) produktų apskaita ir ataskaitų teikimu

Atsižvelgdami į tai, kad nuo 2022 m. sausio 7 d. kuro objektų eksploatuotojams panaikinta prievolė Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) įregistruoti / išregistruoti kuro objektus, talpyklas ir apskaitos priemones, taip pat atsižvelgdami į rengiamus naftos produktų apskaitos taisyklių pakeitimus, pateikiame glaustą informaciją, kuri …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1)RM-31605 2021-07-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo …

Individuali žemės ūkio veikla

Kaip įregistruoti indivi­dualią žemės ūkio veiklą?Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojo registrą registruojami automatiškai pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Todėl ūkininko vykdomos žemės ūkio veiklos papildomai įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą nereikia (nereikia teikti atskiro prašymo Valstybinei mokesčių …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 ir 15 dalių ir šio įstatymo 38 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) atnaujinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų aiškinimą ir taikymą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 …

Mažosios bendrijos ir jų apmokestinimas

Mažoji bendrija (MB) yra audito įmonė, kuri turi du narius − auditorius. Vienas narys yra vadovas. Abu nariai dalyvauja audito atlikime ir MB uždirba audito pajamų. Kaip apmokestinamos MB nario (ne MB vadovo) suteiktos audito paslaugos? Jas teikiant, naudojama MB …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 162 ir 163 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Nr. (18.10-31-1Mr) R-2008 2021-05-06 Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas 2 straipsnio 41 punkto ir 58 straipsnio 162 ir 163 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas, kurio nuostatos, gavus visuomenės pastabas, pakartotinai suderintos su Lietuvos …